Projekt „Dotkněte se inspirace“ se chýlí ke konci…

Gymnázium Lovosice se ve školním roce 2014 – 2015 jako jedna z 36 partnerských škol zapojilo do projektu „Dotkněte se inspirace" v rámci výzvy MŠMT č. 51 operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, příjemcem dotace byla Střední škola a Mateřská škola, o. p. s., Litoměřice.

Projekt byl zaměřen na vzdělávání ředitelů škol a pedagogů v oblasti využívání moderních technologií, zejména tabletů. V první fázi proběhl monitoring našeho stávajícího ICT vybavení i našich dovedností, seznámili jsme se s dostupnými aplikacemi a nástroji, které umožní pedagogům dosavadní vybavení školy využívat efektivněji nejen při výuce, ale i při dalším vzdělávání, vzájemné komunikaci, testování žáků apod.

V další části projektu již pedagogové pracovali na nových dotykových zařízeních, která škola v rámci projektu získala. Zvolili jsme tablety s OS Windows z důvodu snadné kompatibility se stávajícím vybavením školy. Přestože pro mnohé z nás byla zkušenost s tabletem zcela nová, brzy jsme ocenili snadnou mobilitu zařízení, zrcadlení tabletu a projektoru bez nutnosti vzájemného propojování, možnost online sdílení výukových materiálů žákům, využití elektronických zápisníků či nejrůznějších výukových aplikací. V letošním školním roce došlo také k rozšíření wifi pokrytí do celé budovy školy, v pěti učebnách byly projektory doplněny o miracasty. Získané zkušenosti i technická zařízení se nám budou velmi hodit i z důvodu plánovaného zavedení elektronické třídní knihy v příštím školním roce.

Vzdělávací aktivity v rámci projektu byly realizovány formou prezenčního školení v budově školy a také v online podobě třemi webináři. Výstupy projektu – návody, recenze, články k zajímavým výukovým a vzdělávacím aplikacím – jsou sdílené na projektovém webu a jsou tak k dispozici i ostatním pedagogům.

Projekt „Dotkněte se inspirace" je již u konce, ve využívání nových nástrojů jsme však spíše stále na začátku cesty. V nejbližší době nás čeká dořešení technických nedostatků ve stabilitě wifi sítě, přechod na OS Windows 10, zavedení elektronické třídnice a jistě se objeví i další zajímavé možnosti a výzvy...

Vedení školy velmi děkuje všem pedagogům, kteří se práce na projektu účastnili, neboť jen na základě spolupráce a se vzájemnou podporou je možné naši školu posouvat dál...