Copyright 2018 - Custom text here

Ekologické čištění Českého středohoří (Ev)

Ekologické čištění Českého středohoří

Cílová skupina žáků: prima a kvarta

Místo konání: Lovoš, Opárenský hrad, Opárenské údolí.

Termín: 9. 5. 2008

Prima – 8:15 odchod od školy

Kvarta – 8: 02 odjezd z hlavního nádraží ČD, sraz 7:50 na nádraží

Přínos pro výchovnou a vzdělávací strategii školy: Tento projekt vhodně spojuje praktické pozorování přírody s teoreticky nabytými vědomostmi a zároveň dává možnost žákům přijímat zodpovědnost k přírodnímu prostředí.

Popis projektu: Žáci primy a kvarty se vypraví po třídách na uvedenou lokalitu s primárním cílem vyčistit ji od odpadků a předmětů do přírody běžně nepatřících (papírky, petky..). Po třídách jim budou přidělena určitá území. Úroveň znečištění může být různá, proto budou ve zbylém čase žákům v každé třídě uloženy další přírodovědné úkoly, vztahující se k dané lokalitě. V primě se budou úkoly týkat zoologie (vyhledávání a určování živočichů) a v kvartě geologie a pedologie. Žáci budou pracovat ve skupinách.

S sebou: Batůžek, pláštěnku, svačinu a pití, kšiltovka (nebo jiná pokrývky hlavy proti sluníčku), papír, tužka, peníze (na občerstvení), větší igelitová taška, mohou být i igelitové rukavice (z benzínové pumpy)

Dozor: Sitová, Řezníčková, Týnek

Hodnocení: Žáci odevzdají vypracované úkoly ze zoologie a geologie.

Výstupy a prezentace: Pm – Písemná práce na téma „Proč je nutné pomáhat přírodě", Kr – Fotografování a vytvoření nástěnky

Search

f t g m

                      NEWSLETTR

                      FACEBOOK