Copyright 2019 - Gymnázium Lovosice - škola pro váš budoucí rozvoj

Fyzika (3.A) – Kapacita kondenzátoru

Kapacita kondenzátoru

 

Otázky:

  1. 1.Co je to kondenzátor a kde se využívá?
  2. 2.Porovnejte dějeobvodu s kondenzátorem, je-li kondenzátor zapojen ke zdroji stejnosměrného napětí nebo střídavého napětí.
  3. 3.Jak vypočítáme celkovou kapacitu paralelní a sériové kombinace dvou kondenzátorů.
  4. 4.Co způsobuje kondenzátorobvodech střídavého proudu?
  5. 5.Na čem závisí kapacitní reaktance (kapacitance)?
  6. 6.Do obvodu střídavého proudu zapojíme sériově dva stejné kondenzátory. Vypočítejte, jak se změní kapacitanceobvodu, jestliže kondenzátory zapojíme paralelně.

 

Laboratorní práce

Téma: Měření kapacity kondenzátoru pomocí střídavého proudu o frekvenci 50 Hz.

Teorie: Vložíme-li do obvodu střídavého proudu nízké frekvence kondenzátor, pak se jeho impedance Z rovná kapacitanci XC, kterou určíme jako podíl napětí a proudu v obvodu. Kapacitance v obvodu závisí na frekvenci zdroje a kapacitě C kondenzátoru. Ze známé hodnoty impedance Z můžeme vyjádřit vztah pro kapacitu kondenzátoru.  

Pomůcky: školní rozvod střídavého proudu (12V, 50 Hz), rezistor 100 Ω, reostat 100 Ω, dva kondenzátory (47 µF, 10 µF), multifunkční měřicí přístroje UNIT M3900, RANGE RE330F, vodiče.

 

 

Úkoly:

  1. 1.Sestavte obvod pro měření elektrického proudu a napětíobvodu střídavého proudu s kondenzátorem. Pomocí reostatu nastavte různé hodnoty proudu a napětí.
  2. 2.Naměřené hodnoty proudu a napětí zapište do tabulky a vypočítejte impedanci obvodu.
  3. 3.Pomocí vztahu pro kapacitanci obvodu střídavého proudu vypočítejte kapacitu kondenzátoru a její průměrnou hodnotu.
  4. 4.Měření opakujte pro druhý kondenzátor a pro paralelní a sériové zapojení obou kondenzátorů.

 

 

Závěr:

Porovnejte naměřené hodnoty kapacity kondenzátorů se jmenovitými hodnotami kapacity daných kondenzátorů.

Proveďte teoretický výpočet celkové kapacity sériové a paralelní kombinace dvou kondenzátorů a výpočet porovnejte s naměřenými hodnotami.

Search

f t g m

                      NEWSLETTR

                      FACEBOOK