Copyright 2019 - Gymnázium Lovosice - škola pro váš budoucí rozvoj

Fyzika (3.A) – Indukčnost cívky

Indukčnost cívky

 

Téma: Určení indukčnosti cívky pomocí střídavého proudu o frekvenci 50 Hz.

Teorie: V obvodu střídavého proudu je impedance Z cívky určena rezistancí R a velikostí induktance XL, která závisí na úhlové frekvenci zdroje a na indukčnosti L. Ze známé hodnoty impedance Z můžeme vyjádřit vztah pro indukčnost cívky L.  

Pomůcky: školní rozvod střídavého proudu (12 V, popř. 24 V, 50 Hz), cívka (1200 závitů) s jádrem, reostat 100 Ω a 1200 Ω, multifunkční měřicí přístroje UNIT M3900, RANGE RE330F

Úkoly:

  1. 1.Změřte odpor cívky R ohmmetrem.
  2. 2.Sestavte obvod pro měření proudu a napětíobvodu střídavého proudu s cívkou bez jádra. Pomocí reostatu nastavte různé hodnoty proudu a napětí. Zapište do tabulky a vypočítejte impedanci Z cívky.
  3. 3.naměřených hodnot rezistance R a impedance Z vypočítejte indukčnost L cívky. Stanovte průměrnou hodnotu indukčnosti a odchylku měřeni.
  4. 4.Uvedená měření a výpočty opakujte pro cívkuI jádrem a pro cívku s uzavřeným jádrem.

 

Otázky:

  1. 1.Jak se projevuje indukčnost cívkyobvodu stejnosměrného proudu a jak v obvodu střídavého proudu?
  2. 2.Na čem závisí indukčnost cívkyobvodu střídavého proudu? Jak tuto vlastnost ovlivňuje jádro cívky?
  3. 3.Jakých hodnot indukčnosti dosahují cívky bez jádra? Co jsou to tlumivky?
  4. 4.Prohlédněte si strukturu jádra cívky. Proč je jádro tvořenomnoha vrstev izolovaných plechů?

 

Závěr:

Porovnejte indukčnost cívky bez jádra, s rovným jádrem tvaru I a s uzavřeným jádrem. Zdůvodněte rozdíl.

 

Search

f t g m

                      NEWSLETTR

                      FACEBOOK