Copyright 2020 - Gymnázium Lovosice - škola pro váš budoucí rozvoj

Soutěže

Gymnázium Lovosice - přehled soutěží, které pro naše žáky  pravidelně organizujeme:
       
Název soutěže Školní koordinátor Kategorie Oficiální stránky soutěže - zde najdete podrobnosti o soutěži, 
      archivy zadání i řešení, výsledkovky atd.
       
Matematická olympiáda M. Kocánková Pm až Ok, 4. r. http://mo.webcentrum.muni.cz
Logická olympiáda P. Linková Pm až Ok, 4. r. http://www.logickaolympiada.cz
Matematický klokan M. Kocánková Pm až Ok, 4. r. http://matematickyklokan.net
Pythagoriáda M. Kocánková Pm, Sk, Tc http://znv.nidv.cz/talentcentrum/souteze/pythagoriada
Matematická soutěž Adama Riese P. Linková Pm  http://www.adamries.cz
Náboj junior J. Štyksová Tc, Kr https://junior.naboj.org
MASO vyučující matematiky Tc, Kr http://maso.mff.cuni.cz
Brloh J. Štyksová Pm až Kr http://www.brloh.math.muni.cz
pIšQworky P. Linková Pm až Ok, 4.r. http://www.pisqworky.cz
Fyzikální olympiáda J. Štyksová Sk až Ok, 4. r. http://fyzikalniolympiada.cz
Fyziklání online J. Štyksová Kn, 1. r.  až Ok, 4. r. http://online.fyziklani.cz/cs
Fyziklání  J. Štyksová Kn, 1. r.  až Ok, 4. r. https://fykos.cz/akce/fyziklani
Astronomická olympiáda J. Štyksová Pm až Ok, 4. r. http://olympiada.astro.cz
Biologická olympiáda I. Řezníčková Pm až Ok, 4. r. http://www.biologickaolympiada.cz
Přírodovědný klokan D. Ročková Tc, Kr, 1.r. Kn, 2. r., Sx http://www.kag.upol.cz/prirodovednyklokan
Jarní, podzimní poznávání rostlin vyučující biologie Pm až Kr http://www.muzeumlitomerice.cz
Zimní přírodovědná soutěž I. Řezníčková Pm až Kr www.muzeumlitomerice.cz
Ekologická olympiáda I. Řezníčková Kn, 1. r.  Až Ok, 4. r. http://www.ekolympiada.cz
SAPERE vyučující biologie Pm až Ok, 4. r. http://www.saperesoutez.cz/o-soutezi
Chemická olympiáda D. Ročková Tc až Ok, 4. r http://web.natur.cuni.cz/cho
ChemQuest D. Ročková Tc až Ok, 4. r. www.vscht.cz
Dějepisná olympiáda J. Slad Tc, Kr http://znv.nidv.cz/talentcentrum/souteze/dejepisna-olympiada
Dějepisná soutěž studentů gymnázií Cheb J. Slad Kn, 1. r.  Až Ok, 4. r. http://dsgymn.gymcheb.cz
EUSTORY M. Quaiserová Kn, 1. r.  až Ok, 4. r. http://www.eustory.cz
Finanční gramotnost J. Slad Pm až Ok, 4. r. http://www.fgsoutez.cz
Bobřík informatiky J. Týnek Pm až Ok, 4. r. http://www.ibobr.cz
BENQ školní ajťák J. Týnek Kn, 1. r.  Až Ok, 4. r.  https://www.grunex.com/t/benq-skolni-ajtak-2015
Zeměpisná olympiáda A. Rupertová Pm až Ok, 4. r. http://www.zemepisnaolympiada.cz
Lingvistická olympiáda P. Dušánková Kn, 1. r.  až Ok, 4. r. https://ufal.mff.cuni.cz/clo
Eurorebus A. Rupertová Pm až Kr http://www.eurorebus.cz
Olympiáda z českého jazyka L. Nováková Tc až Ok, 4. r http://znv.nidv.cz/talentcentrum/souteze/olympiada-v-ceskem-jazyce
Olympiáda z anglického jazyka N. Schánová Pm až Ok, 4. r. http://znv.nidv.cz/talentcentrum/souteze/souteze-v-cizich-jazycich
Olympiáda z německého jazyka Z. Liscová Tc až Ok, 4. r http://znv.nidv.cz/talentcentrum/souteze/souteze-v-cizich-jazycich
Olympiáda z ruského jazyka R. Novák Tc až Ok, 4. r http://znv.nidv.cz/talentcentrum/souteze/souteze-v-cizich-jazycich
Olympiáda z francouzského jazyka K. Daňková Tc až Ok, 4. r http://znv.nidv.cz/talentcentrum/souteze/souteze-v-cizich-jazycich
Recitační soutěže L. Nováková Pm až Ok, 4. r. http://www.mkl.cz/louny-poeticky; http://www.ctvrtlistek.cz
Bible a my L. Nováková Pm až Ok, 4. r. http://www.bibleamy.cz
Středoškolská odborná činnost M. Quaiserová Kn, 1. r.  až Ok, 4. r. http://www.soc.cz

Search

f t g m

                      ŠKOLNÍ ČASOPIS

                      FACEBOOK