Copyright 2018 - Custom text here

Výsledky v olympiádách a soutěžích - školní rok 20012 – 2013

Olympiády, soutěže (školní rok 2012 – 2013)

Dokument ve formátu doc ke stažení zde.

Také ve školním roce 2012 – 2013 dosahovali naši žáci významných úspěchů ve vědomostních olympiádách a znalostních soutěžích, a to jak na okresních, krajských, celostátních, tak dokonce i mezinárodních kláních.

 

Matematická olympiáda (62. ročník tradiční matematické soutěže)

 

Počet účastníků

Zhodnocení

Kategorie

Školní kolo

Okresní kolo

Krajské kolo

Úspěšný řešitel/účastník

Umístění v nejvyšším kole

A

---

---

---

 

B

Sexta

2

---

2

3. Ondřej Zeman

5. Antonín Galle

C

Kvinta

2

---

1

Úspěšný účastník

3. Zdeněk Pinc

Z9

Kvarta

6

6

4

Úspěšný řešitel

1. Jan Preis

2. Milan Němeček

2. Martin Štyks

Z8

Tercie

7

6

---

1. Adéla Hanková

2. Dominik Vrba

3. Šimon Malý

5. Jan Preiss

6. Lukáš Březina

7. Eliška Krátká

Z7

Sekunda

1

1

---

 

Z6

Prima

4

4

---

Úspěšný řešitel

8. Natálie Tichá

 

V nejobtížnější matematické soutěži na vyšším stupni gymnázia se nejlépe umístil žák kvinty Zdeněk Pinc, který s 13 body obsadil v krajském kole 3. místo a stal se úspěšným účastníkem soutěže. Mnohem úspěšněji si vedli žáci nižšího gymnázia z kvarty a tercie, kteří ve svých kategoriích vždy obsadili první místa. V krajském kole Z9 zvítězil Jan Preiss, následován Milanem Němečkem a Martinem Štyksem. Okresní kolo kategorie Z8 obsadili od prvního do sedmého místa jenom naši žáci, v čele s Adélou Hankovou z Tercie.

 

Pythagoriáda (matematická soutěž pro žáky ZŠ a odpovídajících ročníků nižšího gymnázia)

 

Počet úspěšných řešitelů

Umístění v nejvyšším kole

 

Školní kolo

Okresní kolo

8. ročník

Tercie

9

2

1. Jan Preiss

2. Adéla Hanková

7. ročník

Sekunda

3

 

 

6. ročník

Prima

22

6

6.   Lucie Hrabáčová

14. Teodor Grindler

      Veronika Hanková

22. Natálie Tichá

      Ivana Zalabáková

      Daniel André

V matematické soutěži Pythagoriáda pro žáky základních škol si nejlépe vedli žáci Tercie Jan Preiss a Adéla Hanková, kteří obsadili 1. a 2. místo v okresním kole.

 

Matematický klokan (mezinárodní matematická soutěž)

Kategorie

Počet účastníků ve školním kole

Žáci s nejvyšším počtem bodů

Pořadí v okresním srovnání

Benjamín

Prima, Sekunda

19

Lucie Hrabáčová

Eliška Smutná

Natálie Tichá

9.

22.

24.

Kadet

Tercie, Kvarta

22

Adéla Hanková

Milan Němeček

Jan Preiss

2.

3.

10.

Junior

Kvinta, Sexta, 1. a 2. ročník

29

 

Zdeněk Pinc

Matouš Král

Josef Hlavinka

1.

2.

6.

Student

Septima, Oktáva, 3. a 4. ročník

16

Tomáš Sláma

Darina Plecitá

Tomáš Vybíral

20.

22.

23.

 

Do mezinárodní soutěže Matematický klokan se zapojilo celkem 86 žáků naší školy. Po zpracování všech výsledků v litoměřickém okrese se dostal na 1. místo kategorie Junior Zdeněk Pinc.

 

Mezinárodní matematická soutěž Adama Riese (Soutěž pro žáky 6. ročníku a Primy, mezinárodní kolo se koná každoročně v německém městě Annaberg-Buchholz.)

 

Krajské kolo

Mezinárodní kolo

Poznámky

6. ročník

Prima

Adam Moravec, Lada Krofingerová, Natálie Tichá

Lada Krofingerová

Natálie Tichá

 

 

Celostátní týmové soutěže

Fyziklání – online

Tým: Aleš Kubíček, Zdeněk Pinc, Ondřej Zeman, Vojtěch Pail, Nikola Karlíková

9. místo

Týmová soutěž –organizuje MFF UK

Fyziklání

 

Tým: Matouš Král, Jan Preiss, Gabriela Štyksová, Martin Štyks, Josef Beneš

 

Tým: Vojtěch Pail, Tomáš Nikl, Antonín Galle, Ondřej Zeman, Zdeněk Pinc

4. místo

 

 

 

5. místo

Týmová soutěž –organizuje MFF UK

„Brloh“ – Brněnská logická hra

Tým: Adéla Hanková, Jan Preiss, Šimon Malý, Martin Štyks

3. místo

 

KOMA – Koperníkův Matboj

 

Tým: Milan Němeček, Dominik Vrba, Adéla Hanková, Šimon Malý, Martin Štyks

4. místo

Týmová soutěž – organizuje Gymnázium Mikuláše Koperníka Bílovec

„MASO“ – podzim

Tým: Natálie Tichá, Adéla Hanková, Jan Preiss, Martin Štyks

8. místo

Týmová soutěž pro žáky ZŠ a víceletých gymnázií – organizuje MFF UK

„MASO“ - jaro

Tým: Jan Preiss, Martin Štyks, Adéla Hanková, Natálie Tichá

Tým: Milan Němeček, Eliška Krátká, Dominik Vrba, Lada Krofingerová

15. místo

 

 

19. místo

 

I v letošním roce se naši žáci zúčastnili zajímavé a netradiční soutěže Logická olympiáda. Soutěž je pořádaná Mensou České republiky a je založena na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování. Do krajského kola, v kategorii B, této soutěže postoupili žáci Adéla Hanková (Tc), Jan Preiss (Tc), Lucie Racková (Tc), Milan Němeček (Kr) a Martin Štyks (Kr). V kategorii C se do krajského kola probojovali Antonín Galle (Sx) a Ondřej Zeman (Sx). Martin Štyks po obsazení 1. místa v kraji postoupil i do celostátního finále Logické olympiády, které se konalo v Praze v Míčovně Pražského hradu. Spolu s ním v celostátním finále úspěšně bojovali i Milan Němeček a Antonín Galle, kteří se v krajském kole umístili na 4. příčce.

V letošním ročníku soutěže pIšqorky postoupila dvě naše družstva do krajského kola, v němž družstvo složené ze členů Ondřej Zeman, Ondřej Šelder, Samuel Štecha, Jiří Zalabák a Antonín Galle (všichni ze Sexty) obsadilo 4. místo.

 

Fyzikální olympiáda – 54. ročník

Základní školy a nižší gymnázium

Okresní kolo

Jméno

Pořadí

Krajské kolo

Jméno                       

Pořadí

Poznámky

Kategorie F

Tercie

Adéla Hanková

Jan Preiss

Šimon Malý

Dominik Vrba

Eliška Krátká

1

2

3

4

5

 

Soutěž končí okresním kolem.

Kategorie E

Kvarta

Martin Štyks

Přemysl Preiss

Milan Němeček

Adéla Neubertová

3

5

7

8

Martin Štyks

Přemysl Preiss

Milan Němeček

Adéla Neubertová

8

29

33

48

 

Střední školy

Školní kolo

Regionální kolo -Ústecký kraj

 

Kategorie D

Kvinta a 1. ročníky

 

Zdeněk Pinc

Gabriela Štyksová

Martin Štyks

Aleš Kubíček

Josef Beneš

1

9

15

16

26

 

Kategorie C

Sexta a 2. A

 

Ondřej Zeman

Nikola Karlíková

Vojtěch Pail

Martin Horčička

Roman Horký

Dominika Hrdá

Samuel Štecha

1

4

5

8

10

11

13

 

 

  Již řadu let organizujeme také Astronomickou olympiádu, v níž jsme letos zaznamenali mimořádný úspěch v kategorii E-F. Jan Preiss (Tc) postoupil do celostátního finále a po absolvování přípravného soustředění byl vybrán do skupiny účastníků Mezinárodní astronomické olympiády v Litvě, která se konala následně v září 2013.

 

Astronomická olympiáda

 

 

Krajské kolo

Celostátní finále

Poznámky

Kat. E – F

Jan Preiss 1. místo

Martin Štyks 4. místo

Dominik Vrba 12. místo

Eliška Krátká 49. místo

Jan Preiss    4. místo

 

Výsledky v olympiádách a soutěžích - školní rok 2009 – 2010

Výsledky v olympiádách a soutěžích – školní rok 2009- 2010

Soubor ke stažení (doc)

Zeměpis

olympiáda:

ČR

kat.A 9. Martin Štyks

kraj

kat. A 1. Martin Štyks (Pm), postup do celostátního kola

kat. C 3. Antonín Galle (Tc)

okres

kat. A 1. Martin Štyks (Pm)

kat. B 8. Dominik Srba (Sk)

kat. C 2. Antonín Galle (Tc)

kat. D 5. David Holešovský (Ok)

 

Matematika

olympiáda:

kraj

kat. A 4. Martin Zukerstein (Sp)

okres

kat. Z9 7. Viet Bui Anh (Kr)

kat. Z8 1. a 2. místo! 1. Antonín Galle (Tc) 2. Ondřej Zeman (Tc) 5. Samuel Štecha (Tc)

kat. Z7 5. Dominik Srba (Sk)

kat. Z6 1. místo! 1. Martin Štyks (Pm)

 

Mat. klokan:

okres

Benjamín 3. Matouš Král (Sk) 4. Tadeáš Hlavinka (Sk)

Kadet 2. Antonín Galle (Tc) 6. Ondřej Zeman (Tc)

Junior 4. Jaromír Kaplan (2.A) 5. Deborah Beckerová(Sx)

Student 4. Martin Zukerstein (Sp) 5. Ondřej Fibigr (Ok)

 

Pythagoriáda:

okres

kat. 6. 3. Milan Němeček (Pm) 5. Martin Štyks (Pm)

kat. 7. 1. a 2. místo! 1. Matouš Král (Sk) 2. Josef Beneš (Sk)

 

Mat. soutěž Adama Riese:

MEZINÁRODNÍ KOLO (Německo)

III.cena Martin Štyks (Pm), celkově 8. místo

kraj

8. Martin Štyks (Pm), postup do mezinár. kola v SRN

 

Fyzika

olympiáda:

kraj

kat. A 8. Ondřej Fibigr (Ok)

okres

kat. F 1. místo! Ondřej Zeman (Tc) 5. Samuel Štecha (Tc)

 

Český jazyk

olympiáda:

okres

kat. II 4. Lukáš Vlasák (Ok)

kat. I 5. Ester Boháčková (Kr)

okres

recit. soutěž

kat. III 6. Kristýna Králová (Pm)

kat. IV 4. Denisa Filipová (Kr)

 

Dějepis

olympiáda:

kraj

kat. 8,9 6. Esther Boháčková (Kr) 11. Ondřej Zeman (Tc)

okres

kat. 8,9 3. Ondřej Zeman (Tc) 5. Esther Boháčková (Kr)

 

Anglický jazyk

olympiáda:

okres

kat. IB   4. Barbora Pokorná (Sk)

kat. IIB   7. Vladimíra Krajcsovicsová (Kr)

kat. III   3. Vítek Šobr (2.A)   4. Barbora Kaprová (Sp)

 

Německý jazyk olympiáda:

okres

kat. III 2. Vítek Šobr (2.A) 6. Simona Kuglerová (3.A)

 

Francouzský jazyk

olympiáda:

okres

kat. III 2. Martin Zukerstein (Sp)

Výsledky v olympiádách a soutěžích - školní rok 2010 - 2011

Výsledky v olympiádách a soutěžích - školní rok 2010 - 2011

Soubor ke stažení (doc)

Matematika

mat. soutěž Adama Riese: MEZINÁRODNÍ KOLO (Německo)

1.-2. Adéla Hanková a Jan Preiss (Pm) ! 28. Šimon Malý (Pm)

(mezi 40 finalisty ze 3 regionů Německa a z Ústeckého kraje se o první místo rozdělili 2 naši žáci)

kraj – 1. Adéla Hanková (Pm) 3. Šimon Malý (Pm) 4. Jan Preiss (Pm), všichni postoupili do mezinárodního kola v SRN!

 

olympiáda:

kraj

kat. A – 6. Martin Zukerstein (Ok)

kat. Z9 – 3. Antonín Galle (Kr) – Ondřej Zeman(Kr)

okres

kat. Z9 1. místo! Ondřej Zeman(Kr) 4. Antonín Galle (Kr) 8. Samuel Štecha (Kr)

(Zeman i Galle postoupili do krajského kola!)

kat. Z8 4. Aleš Kubíček (Kr)

kat. Z7 1. místo! Milan Němeček (Sk) 5. Adéla Neubertová (Sk) 6. Pavel Kovařík (Sk) 8. Martin Štyks (Sk) 9. Přemysl Preiss (Sk)

kat. Z6 1. místo! Jan Preiss (Pm) 2. Adéla Hanková (Pm) 4. Šimon Malý 6. Dominik Vrba

 

Pythagoriáda:

kraj

1. místo ve 2 ze 3! kategoriích

kat. 6. 1. místo! Adéla Hanková (Pm)

kat. 7. 6. Martin Štyks (Sk)

kat. 8. 1. místo! Matouš Král (Tc)

okres

1. místo ve všech kategoriích!

kat. 6. 1. místo! Adéla Hanková (Pm) 4. Tomáš Goláň (Pm) 9. Šimon Malý (Pm)

kat. 7. 1. misto! Martin Štyks (Sk) 5. Milan Němeček (Sk)

kat. 8. 1. místo! Matouš Král (Tc) 7. Josef Beneš (Tc)

 

Mat. klokan:

okres

Benjamín 3. Martin Štyks (Sk) 6. Adéla Hanková (Pm) 9. Milan Němeček (Sk)

Junior 5. – 8. Natálie Dalewská (Kn), Tomáš Nikl (1.A) Tomáš Sláma (2.A)

Student5. Martin Zukerstein (Ok) 6. Pavel Bičovský (Sp) 8. Lukáš Česal (Ok)

Zeměpis

olympiáda:

ČR

kat. B 2. Martin Štyks (Sk)

kraj

kat. B 1. místo Martin Štyks (Sk), postup do celostátního kola

kat. C 2. Ondřej Zeman (Kr), postup do celostátního kola Eurorebus

okres

kat. B 1. místo! Martin Štyks (Sk)

okres

kat. C 1. místo Ondřej Zeman (Kr)

 

Eurorebus:

ČR

kat. Z01 27. Sk (J. Broul, P. Černohorský, M. Štyks)

kat. Z02 20. Ondřej Zeman

kraj

kat. Z01 7. Martin Štyks (Sk) 3. Sk (J. Broul, P. Černohorský, M. Štyks), postup do celostátního kola!

kat. Z02 9. Tc (A.Kubíček, G.Štyksová, L.Winkler)

 

Fyzika

olympiáda:

ČR

kat. A 28. Martin Zukerstein –úspěšný řešitel

kraj

kat. A 1. místo! Martin Zukerstein (Ok) postup do celostátního kola!

kat. E 6. Samuel Štecha (Kr)

okres

kat. E 1. místo 1. Ondřej Zeman (Kr) 6. Samuel Štecha (Kr)

kat. F 2. Josef Beneš (Tc) 4. Gabriela Štyksová (Tc) 10. Dominik Srba (Tc)

 

Archimediáda

okres

kat.G 3. I. družstvo Sk (Adéla Neubertová, Milan Němeček, Martin Štyks), 4. II. družstvo Sk (Přemysl Preiss, Pavel Kovařík)

 

Astronomická olympiáda:

kraj

kat. GH 1. místo! Martin Štyks (Sk)

kat. EF 5. Gabriela Štyksová (Tc)

 

Dějepis

olympiáda:

kraj

kat. 8,9 4. Ondřej Zeman (Kr) 7. Antonín Galle (Kr)

okres

kat. 8,9 2. Ondřej Zeman (Kr) 3. Antonín Galle (Kr) 7. Aleš Kubíček (Tc)

 

Biologie

olympiáda:

kraj

kat. C 7. Jana Mariánková (Kr)

 

Anglický jazyk

olympiáda:

kraj

kat. III 5. Vítek Šobr (3.A)

okres

kat. IB 7. Jan Preiss (Pm)

kat. IIB 7. Barbora Pokorná (Tc)

kat. III 1. místo!!! Vítek Šobr (3.A)

 

Německý jazyk

okres

olympiáda:

kat. III 3. Vítek Šobr 6. Tereza Hrušková

  

Francouzský jazyk

olympiáda:

kraj

kat. A1 6. Jiřina Krejčová (Kr)

kat. A2 2. Petra Popelková (Sp)

 

Ruský jazyk

olympiáda:

kraj

kat. ZŠ 2. Nikola Sytařová (Tc)

 

Španělský jazyk

olympiáda:¨

kraj

kat. II 5. Martin Zukerstein (Ok)

Search

f t g m

                      NEWSLETTR

                      FACEBOOK