Copyright 2020 - Gymnázium Lovosice - škola pro váš budoucí rozvoj

Přípravný kurz - vyhodnocení

Vážení rodiče, milí uchazeči o osmileté studium,

v následujícím komentáři najdete stručné zhodnocení přípravného kurzu, jehož jste se v minulých týdnech účastnili. Během konzultační části jsme se věnovali ilustračním testům z roku 2015, v úterý 2. 2. si žáci vyzkoušeli samostatně řešit ilustrační test zveřejněný v letošní roce. Veškeré podrobnosti k těmto testům najdete také na www.cermat.cz, kde jsou k dispozici k procvičení ještě testy „ostré", tedy testy (M + ČJL), které byly v loňském roce zadány v rámci přijímacího řízení na SŠ.

Testy z matematiky a českého jazyka a literatury, které uchazeči o studium absolvují v rámci přijímací zkoušky v pondělí 18. 4. 2016, připravuje i vyhodnocuje CERMAT, dle své metodiky pro tvorbu i hodnocení testů. Vyplněné záznamové archy se 18. 4. naskenují a odešlou do CERMATu, hodnocení provádějí certifikovaní hodnotitelé, které má nasmlouvané. Na hodnocení testů tedy školy nemají žádný vliv, obdrží pouze celkové sestavy s výsledky, které si dle svých kritérií zahrnou do přijímacího řízení. Obsah úloh v testech vychází z požadavků Rámcového vzdělávacího plánu, který je závazný pro všechny základní školy, žáci by tedy příslušné učivo měli mít probráno. Nezvyklé pro uchazeče z 5. tříd však může být mnohdy způsob zadání úloh. Dlouhé texty, několikastránkový testový sešit, zadání pomocí grafu, tabulky či obrázku, nutnost přepisu odpovědí do záznamového archu, nezvyklá doba trvání testů (hodinové testy žáci 5. tříd asi běžně ve škole nepíší, prostředí cizí školy atd.. To jsou všechno faktory, které mohou mít vliv na výsledek testu.

Uspořádáním přípravného kurzu jsme se pokusili přispět k tomu, aby uchazeči o studium v primě měli možnost seznámit se s reálnými úlohami v reálném prostředí a zbavili se tak zbytečné nervozity z neznámého.

V příloze zasíláme také „klíč" k řešení testu z ČJL a M, řešení úloh z matematiky jsme se snažili ještě podrobněji okomentovat. Test z ČJL komentovaly členky předmětové komise českého jazyka jednotlivým žákům v záznamovém archu či v testovém sešitu. Budete-li mít jakékoli další dotazy k testům či k přijímacímu řízení, neváhejte se na nás obrátit emailem či telefonicky.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na další spolupráci.

Ilustrační testy - komentář (word)

Klíč k řešení - ČJL (pdf)

Klíč k řešení - M (pdf)


Search

f t g m

                      ŠKOLNÍ ČASOPIS

                      FACEBOOK