Copyright 2020 - Gymnázium Lovosice - škola pro váš budoucí rozvoj

Volba učebnic rok 2020-2021

Objednávky učebnic pro školní rok 2020 / 2021


Vážení rodiče, milí žáci,
v přílohách vám zasíláme seznamy učebnic, které jsou požadovány či doporučeny pro studium v příslušném třídě ve školním roce 2020-21. Učebnice, které jsou vytištěny tučně, jsou povinné – bude se s nimi pracovat ve vyučovacích hodinách, vyučující z nich budou zadávat úkoly apod. Tituly, které jsou vytištěny obyčejným písmem a kurzívou, jsou pouze doporučené, žáci si je mohou pořídit pro procvičování, pro získání hlubšího a ucelenějšího náhledu na probíraná témata. Máteli zájem, můžete si učebnice objednat v kanceláři školy, objednávku a finanční hotovost je nutné doručit do kanceláře do pátku 10. 7. 2020. Učebnice budou žákům dodány na začátku září.


Nižší stupeň – žákům primy, sekundy, tercie a kvarty – škola veškeré učebnice zapůjčí, žáci si pouze povinně dokupují pracovní sešity. Žáci si také musí pořídit vlastní „ Školní atlas světa“, tento učební materiál budou totiž potřebovat i v dalších ročnících
navazujícího vyššího studia (kvinta, sexta). Každý žák by měl také mít k dispozici po celou dobu studia vlastní „Matematické, fyzikální a chemické tabulky“.


Vyšší stupeň – žáci budoucí 1. A a Kn budou dle rozřazovacích testů rozděleni do jazykových skupin angličtiny a němčiny, součástí tohoto rozdělení do skupin bude i informace o požadované učebnici. V budoucím 1. ročníku poběží v rámci druhého cizího
jazyka dvě skupiny němčinářů (pokročilí, méně pokročilí), jedna skupiny francouzštinářů (pokročilí), jedna skupina ruštinářů (začátečníci). Vzhledem k tomu, že rozřazovací testy budou probíhat také ještě v pondělí 29. 6., bude definitivní rozdělení žáků 1. ročníku do jazykových skupin zveřejněno asi až v úterý 30. 6. V případě, že si žáci 1. A a Kn budou učebnice objednávat prostřednictvím naší školy, pak výběr příslušné jazykové učebnice na objednávkovém listu zkontrolujeme dle rozdělení do skupin. Žákům dalších ročníků zodpoví případné dotazy k učebnicím jednotliví vyučující daného předmětu, popř. se můžete obracet na zástupkyni ředitele.


Upozornění: pokud uvažujete o zakoupení učebnic „z druhé ruky“ např. na burze učebnic,
dejte si pozor na rok vydání, také není vhodné pořizovat si pracovní sešity, které již byly
používané. Burza učebnic se koná v pátek 26. 6. od 13:00 do 14:00 na školním dvoře
Gymnázia Lovosice.

v Lovosicích, dne: 24. června 2020 Mgr.                                                                   Jana Štyksová, zástupkyně ředitele

1.A - Kn nabídka učebnic

2.A - Sx nabídka učebnic

3.A - Sp nabídka učebnic

4.A - Ok nabídka učebnic

Pm - nabídka učebnic

Sk - nabídka učebnic

Tc - nabídka učebnic

Kr - nabídka učebnic

Search

f t g m

                      ŠKOLNÍ ČASOPIS

                      FACEBOOK