Cykloturistický kurz - září 2019 - informace pro žáky i rodiče (2. A, Sexta)

Vážení rodiče, žáci,

v přílohách naleznete propozice a přihlášku k zářijovému výjezdu tříd 2. A a Sexty do Nových Křečan. Přihlášku prosím vytiskněte, vyplňte, zkontrolujte a nejpozději do pátku 6. září odevzdejte vedoucímu akce Mgr. Jiřímu Willnerovi. Pokyn k bezhotovostní platbě (2.200,- Kč) naleznete v EDUPAGE. Děkujeme za součinnost.

Cykloturistický kurz (Nové Křečany) - propozice (PDF)

Cykloturistický kurz (Nové Křečany) - přihláška (WORD)