Copyright 2019 - Gymnázium Lovosice - škola pro váš budoucí rozvoj

Přijímací zkoušky 2019 - POZOR! Pokyn uchazečům / rodičům

Již v tomto týdnu (v pátek 12. dubna) se uskuteční v prvním termínu 1. kolo jednotných přijímacích zkoušek pro uchazeče o čtyřleté studium (dalšími zkušebními dny jsou pak 15, 16. a 17. 4., včetně testů pro osmileté studium, veškeré bližší info najdou rodiče v pozvánkách). Avizujeme všem uchazečům a jejich zákonným zástupcům, že ve všech výše uvedených dnech stačí do školy přijít cca kolem 8 hodiny ranní (administrace v učebnách začíná vždy přesně
v 8:30 hod.). A zároveň upozorňujeme rodiče, že v době přestávky mezi zkouškami z matematiky a českého jazyka není vstup do budovy školy v žádném případě možný! O všechny uchazeče je i v době pauzy velmi pečlivě postaráno, zároveň budou mít od nás zajištěn i adekvátní pitný režim (balená voda) i drobné občerstvení (jablko, sušenka).

Děkujeme za pochopení i respektování výše uvedeného.

Mgr., Marek Bušek, ředitel školy

Search

f t g m

                      NEWSLETTR

                      FACEBOOK