Copyright 2022 - Custom text here

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

avizuji, že v úterý 2. dubna 2019 (v rámci rodičovských schůzek) se uskuteční také volba nového člena školské rady (za rodiče a zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky). Volit je možné jednu z osob z níže uvedeného seznamu navržených osob:

 

Kateřina Strejcová, sportovní instruktorka

Renata Mejtová, manažerka

Pavel Šoral, podnikatel

 

A pokud chce kdokoli z vás někoho dalšího (z rodičů žáků) do voleb ještě navrhnout, učiňte tak prosím prostřednictvím tohoto formuláře (formumář MS Word ke stažení) a návrh případně doručte nejpozději do pátku 28. března. Pevně věříme, že si chvíli v úterý 2. 4. najdete a přijdete zároveň také i odvolit (1. patro, kancelář, 16-18 hodin). Velmi děkujeme za součinnost a těšíme se na viděnou.

 

Mgr. Marek Bušek, ředitel školy

tel. 602 289 588