Copyright 2022 - Custom text here

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

v úterý 2. dubna 2019 (od 16:30 hodin) se v budově našeho gymnázia (Sady pionýrů 600/ 6, Lovosice) uskuteční rodičovské schůzky. V jejich rámci budete mít možnost hovořit nejen s třídními učitelkami a dalšími vyučujícími. Zároveň máte případně možnost navštívit školního metodika prevence, výchovnou poradkyni i ředitele školy.

Součástí setkání s rodiči jsou i doplňující volby do školské rady (člena orgánu za rodiče a zákonné zástupce). Udělejte si proto prosím chvíli čas a přijďte v uvedený den také odvolit (kancelář hospodářky v 1. patře). Bližší info na webu školy a u vedení.

Velmi děkujeme za součinnost i spolupráci.

 

Mgr. Marek Bušek, ředitel školy

tel. 602 289 588