Copyright 2018 - Custom text here

Vyhlášení výsledků druhého kola přijímacího řízení 2108 - čtyřleté studium

Uchazečům (z devátých tříd ZŠ) o čtyřleté studium našeho gymnázia (pro školní rok 2018 / 2019), kteří podali v daném termínu přihlášku do druhého kola přijímacího řízení, dáváme tímto na vědomí, že vyhověli stanoveným kritériím tohoto řízení.


Zápisové lístky (s převzetím kopií rozhodnutí o přijetí) tak mohou zákonní zástupci uchazečů odevzdávat počínaje dnešním dnem (od pondělí 14. května 2018), a to osobně - v kanceláři školy (Sady pionýrů 600 Lovosice, 1. patro budovy, v pracovní dny 8 - 15 hodin, tel. 602 289 588).

Více info také na webu www.gymlovo.cz. Těšíme se na viděnou a budoucí spolupráci.

Search

f t g m

                      NEWSLETTR

                      FACEBOOK