Copyright 2018 - Custom text here

Vyhlášeno 2. kolo přijímacího řízení - 4L studium

Ředitel školy Gymnázium Lovosice, Sady pionýrů 600, příspěvková organizace, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon),

VYHLAŠUJE 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro přijetí ke vzdělávání na Gymnáziu v Lovosicích od školního roku 2018/2019 do 1. ročníku vzdělávání, studijní obor:

"Gymnázium - všeobecné, 79 41 K/41 čtyřleté denní studium"

Přihlášky:

Zájemci o studium podají přihlášku ke studiu na předepsaném tiskopisu - nejpozději do pátku 11. května 2018

Vzor přihlášky je ke stažení na webových stránkách školy (- viz. odkaz níže). Přihlášku je optimální doručit osobně do kanceláře školy (1. patro, pracovní dny 8 - 15 hodin), případně poslat poštou.

Přijímací řízení:

Ve 2. kole uchazeči o studium nemusí konat „Jednotnou přijímací zkoušku“ (z předmětů matematika a český jazyk a literatura) stanovené v § 60 a následujících zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Uchazeč předloží ve stanovené formě následující:

a) vysvědčení z předcházejícího vzdělání v 8. a 9. třídě ZŠ (podle § 60d odst. 1 písm. a) školského zákona

b) doklad o absolvování jednotných zkoušek v 1. kole přijímacího řízení 2018 (kopie výpisu didaktického testu z M + ČJL, který generoval CERMAT)

 

Další ustanovení:

I. pro studijní obor Gymnázium – všeobecné, 79 41 K/41 čtyřleté denní studium

Počet přijímaných: uchazeči, kteří vyhoví kritériím 2. kola, budou přijati jen v případě, bude-li jejich celkový počet alespoň 5.

Lékařská prohlídka se nevyžaduje! V Lovosicích, dne 3. května 2018

"Kritéria - 4L studium 2. kolo" (odkaz na PDF - priloha)

"Pokyny k vyplnění přihlášky" (odkaz na PDF - viz. priloha)

"Přihláška ke studiu - editovatelná"

odkaz na stažení PDF - zde! 

Search

f t g m

                      NEWSLETTR

                      FACEBOOK