Copyright 2023 - Custom text here

Kopletní verze ve formátu pdf ke stažení zde ( včetně příloh: Čestné prohlášení, Bezinfekčnost, Příloha č. 3 k vyhlášce č. 106/2001 Sb )

 

LYŽAŘSKÝ KURZ – BENECKO (LEDEN 2020)

Místo konání: hotel Krakonoš, Benecko. U hotelu sjezdovka pro začátečníky, nedaleko sjezdovky všech obtížností, za městem upravované běžecké stopy. K dispozici společenská místnost. Sociální zařízení na každém patře, některé pokoje mají vlastní. Plná penze, snídaně formou švédského stolu. Pitný režim.

Termín: 11. 1. – 17. 1. 2020
Odjezd: 11. 1. – v 10 hod. (9:45 nakládání zavazadel)
Příjezd: 17. 1. – večer (čas bude upřesněn, cca v 18 hod. z Benecka)

Doprava: autobus s vlekem


Vedoucí kurzu: Iva Řezníčková
Instruktoři: Marek Bušek
Jiří Willner
Jiřina Nýdrová
Jaroslav Týnek
Michal Landa
Tereza Cimrmanová (externě)
Zdravotník: zdravotník J. Týnek (případně lékařka MUDr. Jana Bušková)
+ nemocnice Jilemnice

Program: Nabízíme výcvik sjezdový + běžecký, snowboardový + běžecký nebo jenom běžecký (vybavení je levnější a neutratí se za vleky). Program bude vytvořen podle zájmu studentů. Proč běžky ke sjezdovým lyžím nebo snowboardu – pro základní lyžařský výcvik začátečníků jsou vhodnější, poznáte okolní krajinu (ne jenom sjezdovku), pěstujete vytrvalost a vůli, nemusíte platit za vleky,

Půjčovny: Litoměřice – Reno (Pěnka)
Lovosice – Čihák (zimní stadión)
Staré Splavy – Pazdera
Benecko – mnoho půjčoven (dobré zkušenosti jsou s půjčovnou Stanislav a Husky) - možnost objednání lyžařského nebo snowboardového vybavení (vloni 650,- Kč za set na celý týden – solidní kvalita za velmi výhodnou cenu, běžky – 100,- Kč na den)

Vyžadujeme potvrzení o seřízení bezpečnostního vázání, nejlépe od půjčovny nebo nějakého servisu. Potvrzení mohou podepsat i rodiče, ale je nebezpečí, že se vázání půjčených lyží rozpadne hned první den. Proto je lepší vybrat spolehlivou půjčovnu, která lyže seřídí a potvrzení podepíše. My nesmíme takové vázání spravovat.
Pro sjezdaře a snowboardisty je povinná helma (z bezpečnostních důvodů), vhodný je i páteřní pás.

Peníze: Nejlepší družstvo přibližně 1600, - Kč (permanentky 3 ze 6 dní za 1210,- bez večerního lyžování (1430,- s večerním lyžováním, koupíme dle sněhu)
Ostatní méně, podle lyžařské zdatnosti, běžkaři pouze na drobné občerstvení

Poplatek: 3.700, - Kč celkem (případný přeplatek se bude vracet – dle vyúčtování akce)

Na lyžařský výcvik musí být žák zdravotně způsobilý, proto se vyžaduje (podle zákona)
- buď Potvrzení o zdravotní způsobilosti (potvrzuje lékař)
- nebo lékařská prohlídka ne starší jednoho roku (v době konání výcviku) – okopírujte příslušnou stránku ze Zdravotního a očkovacího průkazu a přiložte okopírovaný Průkaz pojištěnce.

Lyžařský výcvik se platí na číslo účtu 161425456 / 0300 ČSOB, každý žák má přiřazen svůj variabilní symbol (do zprávy pro příjemce uvádět: jméno + příjemní žáka).
Všichni žáci dostali příkaz k úhradě, na kterém je číslo účtu a jeho variabilní symbol. Zálohu 1700,- Kč zaplaťte do 15. 11. a doplatek 2000,- Kč je nutno zaplatit do 20. 12. 2019.

Nevozit drahé nebo zbytečné věci

Výzbroj a výstroj účastníka lyžařského kurzu:
1. Lyže běžecké + hole
Boty na běžky
Běžecké vybavení je povinné
2. Lyže sjezdové + hole
Boty na sjezdové lyžovaní (sjezdaři)
3. Snowboard + boty (snowboarďáci)
4. Boty na chůzi ve sněhu
Sjezdové lyže musí být seřízené. Seřízení bezpečnostního vázání prokážete potvrzením servisu popř. čestným prohlášením zákonných zástupců
5. Obal (vak) na lyže
6. Řemínky nebo držáky na sepnutí lyží a holí
7. Velký batoh, krosna nebo cestovní taška, malý batoh na výlety
8. Oblečení: lyžařská zimní bunda, větrovka s kapucí, kalhoty na sjezd, lehčí kalhoty na běžky (šusťáky, běžecké kalhoty, elastické kalhoty …), čepice zimní 2x, rukavice teplé a lehčí (prstové), šátek, spodní prádlo (teplé punčocháče, tílko, nejlépe funkční prádlo), ponožky (slabé a silné), svetr nebo mikina, domácí oděv, přezůvky, pyžamo
9. Hygienické potřeby, opalovací krém, jelení lůj, sluneční brýle, lyžařské brýle, šicí potřeby, píšťalka
10. Psací potřeby, sešit, baterka, popř. hudební nástroje
11. Kapesné dle uvážení (běžkaři minimum 300,- Kč, sjezdaři pokročilí nejméně 1600,- Kč)
12. Průkazka zdravotní pojišťovny (pamatovat si rodné číslo)
13. Jídlo na cestu tam (svačina) – začíná se večeří.
14. Doporučujeme dostatek pití v prášku (např. Tang) a umělou lahev
15. Léky, které pravidelně užíváte (+ seznam léků), pastilky proti bolesti v krku, elast. obvaz
16. !!! Povinná přilba na sjezdové lyžování nebo snowboard!!!

Čestné prohlášení:

Prohlašuji, že ………………………………………… žák třídy: ………………..……………..
(jméno a příjmení)

má seřízené bezpečnostní vázání.

V Lovosicích…………………………… ……………………………………..
Podpis a razítko servisu
(případně podpis rodičů)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bezinfekčnost:

Prohlašuji, že můj (moje) syn (dcera) ……………………………………………………………….

narozena: ………………. v …………….. bytem: ………………………………………… ……….

…………………………………………………………… nejeví známky akutního onemocnění (například horečky nebo průjmu) a ve 14 dnech před odjezdem nepřišel (a) do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy, ani mu není nařízeno karanténní opatření.
Pokud má nějaké zdravotní potíže, které by mohly ovlivnit hladký průběh lyžařského výcviku, napište jaké (např. epilepsie, alergie, cukrovka, po úrazu …).

………………………………………………………………………………………………………

Bere léky: ………………………………………………………………………………………

Rychlý kontakt v případě nutnosti: .…..………………………………………………………..

V …………………………1. března 2019 ……….………………………
podpis zákonného zástupce

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 106/2001 Sb.

Vzor posudku o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě

Jméno, popřípadě jména a příjmení posuzovaného dítěte......................................................................
...........................................................................……............................................................................
datum narození ................................................ ...................................................…............................
adresa místa trvalého pobytu nebo jiného pobytu..................................................................................
…...................................................................................................................….....................................

Část A) Posuzované dítě k účasti na škole v přírodě nebo zotavovací akci
a) je zdravotně způsobilé *)
b) není zdravotně způsobilé *)
c) je zdravotně způsobilé za podmínky (s omezením) *)...............……...........................................

Posudek je platný 12 měsíců od data jeho vydání, pokud v souvislosti s nemocí v průběhu této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti.

Část B) Potvrzení o tom, že dítě
a) se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním ANO - NE
b) je proti nákaze imunní (typ/druh).............................................………...........................................
c) má trvalou kontraindikaci proti očkování (typ/druh) ........................…….....................................
d) je alergické na..................................................................................................................................
e) dlouhodobě užívá léky (typ/druh, dávka)........................................................................................

datum vydání posudku podpis, jmenovka lékaře
razítko zdravotního zařízení

Poučení: Proti části A) tohoto posudku je možno podat podle ustanovení § 77 odst. 2 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, návrh na jeho přezkoumání do 15 dnů ode dne, kdy se oprávněné osoby dozvěděly o jeho obsahu. Návrh se podává písemně vedoucímu zdravotnického zařízení (popř. lékaři provozujícímu zdravotnické zařízení vlastním jménem), které posudek vydalo. Pokud vedoucí zdravotnického zařízení (popř. lékař provozující zdravotnické zařízení vlastním jménem) návrhu nevyhoví, předloží jej jako odvolání odvolacímu orgánu.

Jméno, popřípadě jména a příjmení oprávněné osoby: ........................................................................

Vztah k dítěti: .....................................................................................................................................

Oprávněná osoba převzala posudek do vlastních rukou dne: ..............................................................


................................................
podpis oprávněné osoby

Posudek byl oprávněné osobě do vlastních rukou doručen dne .............................................
(stvrzuje se přiloženou „doručenkou“)________________
*) Nehodící se škrtněte.“.

TÝDEN POHYBOVÉ AKTIVITY
SPORTOVNÍ VODÁCKÝ KURZ
Gymnázium Lovosice – červen 2019

Plán kurzu
Forma: putovní, týdenní sportovně-pohybový pobyt v přírodě
Téma: „Vodácký sport dnes“
Náplň: vodácký výcvik, turistika, pobyt v přírodě, outdoorové aktivity, návštěva a prohlídka přírodních zajímavostí a historických a kulturních památek
Místo: povodí řeky Vltavy (Vyšší Brod – Český Krumlov)
Ubytování: v kempech ve vlastních stanech, Vyšší Brod (kemp Inge Pod hrází, Rožmberk (kemp Pod jezem nebo kemp U Nojdy), Český Krumlov (kemp Vltavan)
Termín: 3. – 7. června 2019 (od pondělí do pátku)
Náhradní termín: další týden v červnu (v případě nepříznivého počasí, stavu vody a bezpečnosti si organizátor vyhrazuje právo kurz zrušit)
Doprava: studenti starší 18 let se přepravují samostatně, nástup na kurz je 3. 6. 2019 do 14:00 hodin ve Vyšším Brodu v kempu „Pod hrází“ (hromadná jízdenka bude hrazena z vybraných peněz).
Studenti mladší 18 let se přepraví s dozorujícím učitelem. Lovosice - Vyšší Brod (vlak ČD).
Možná je i individuální doprava zákonnými zástupci studentů.
Přeprava zpět: 7. 6. 2019 z vlakové stanice Český Krumlov
přeprava části výstroje, výzbroje, materiálu do Vyššího Brodu – dodávka
(přeprava výstroje, výzbroje, materiálu během kurzu)
osobní automobily (přeprava výstroje, výzbroje, materiálu, osob)
přeprava bagáže – místní přepravce IngeTour
Stravování: využití místních stravovacích zařízení, vlastní příprava snídaní, svačin a večeří
Zdravotní zajištění: pedagogický dozor se zdravotnickou kvalifikací a místní zdravotnická zařízení

Finanční zajištění:
Instruktoři: dle stávajících školních a právních předpisů (zabezpečuje vedení školy)
Studenti: cena 3000,- Kč (předpokládaný rozpočet je k nahlédnutí u vedoucího akce). 
V ceně jsou zahrnuty náklady na dopravu osob a materiálu, ubytování (kempy), celodenní stravování, půjčovné za lodě a materiál (Inge Tour), instruktorská služba a finanční rezerva.
V případě příznivých okolností bude částka z častí placena z krajských finančních prostředků!
Přihlášky: Nejpozději do konce února 2019 formou písemné přihlášky (kancelář školy).
Platba: Je možné v libovolném termínu do 30. 4. 2019 splatit celou částku! Bankovním převodem.
Popřípadě je možno rozdělit platbu na dvě splátky (menšího zatížení rodinného rozpočtu studentů, či si osobně domluvit s administrativní pracovnicí jiný splátkový režim)
V případě jiného způsobu placení je třeba předem informovat vedoucího kurzu a administrativní pracovnici.

Účast:
Týdne pohybové aktivity se zúčastní žáci zdravotně způsobilí (potvrzení od lékaře předají zdravotníkovi kurzu). Z účasti na týdnu pohybové aktivity je omluven pouze žák, který je pro dané období osvobozen z tělesné výchovy. Zároveň je z na týdnu pohybové aktivity omluven příp. takový žák, který předloží oficiální podepsanou Žádost o uvolnění z akce (pouze však ze závažných aktuálních zdravotních důvodů) doplněnou náležitou lékařskou zprávou a odborným vyjádřením. Na týden pohybové aktivity pak nemusí být přihlášen student se závažnými kázeňskými přestupky.
Storno podmínky:
Uplatnění storno podmínek se vztahuje pouze na zrušení přihlášení kurzu ze strany studenta. Odhlášení z účasti (ze zdravotních důvodů) je možné provést pouze osobně prostřednictvím vedoucího dané akce, příp. písemně u vedení školy. Storno zohledňuje veškeré příp. nutné náklady ze strany školy spojené s organizací a zajištěním, které je nutné hradit již předem, bez nároku na vrácení (např. objednávka přepravy materiálu, rezervace tábořišť a kempů, rezervace a uhrazení rezervačních poplatků za lodě v půjčovnách, nákup potravin, náklady na externí instruktory apod.).
Storno poplatky - v případě, že není uvedeno jinak, řídí se podmínky storna těmito kritérii:
10% z celkové částky v případě zrušení v době kratší než 21 dnů před příjezdem
5% z celkové částky v případě zrušení v době kratší než 14 dnů před příjezdem
20% z celkové částky v případě zrušení v době kratší než 7 dnů před příjezdem
50% z celkové částky v případě zrušení v době kratší než 1 den před příjezdem
100% z celkové částky v případě neúčasti na týdnu pohybové aktivity, bez jakékoli omluvy
Výše příp. storno poplatku může být zároveň individuálně posouzena, záleží na důvodech, způsobu a míře závažnosti omluvy žáka.
Poznámka: vedení příjmů a výdajů má na starosti administrativní pracovnice, vyúčtování je vedeno a kontrolováno vedoucím kurzu, určenými studenty a administrativní pracovnicí. Po skončení týdne pohybové aktivity je možné do dvou týdnu nahlédnout do konečného vyúčtování.
Provedení:
vodácký výcvik na kánoích (odpolední a dopolední výcvik, celodenní splouvání), pěší turistika (polodenní a celodenní výlety), návštěva kulturních a historických památek a přírodních zajímavostí, outdoorové aktivity, služby v kempu, služby v kuchyni, noční hlídky.

 

Časový harmonogram

Den

Místo

Akce

3. 6. 2019

pondělí

Vyšší Brod kemp pod hrází (kemp)

Doprava na TPA. Příjezd budování tábora (Inge kemp), vyzvednutí materiálu, školení bezpečnosti. Odpoledne: výlet vlakem a pěší – Čertova stěna, navečer vodácký výcvik.

4. 6. 2019

úterý

Vyšší Brod kemp pod hrází (kemp) + Rožmberk

Dopoledne, vodácký výcvik, bourání tábora. Odpoledne splutí do Rožmberka (výcvik). Noční vycházka na hrad.

5. 6. 2019

středa

Rožmberk + Č. Krumlov

Celodenní splutí do Č. Krumlova, kemp Vltavan (U Papouščí skály).

6. 6. 2019

čtvrtek

Č. Krumlov

Dopoledne, nácvik splouvání jezů (Č. Krumlov, Vltavan – Zlatá trojice), prohlídka města, pasování na vodáka, Noční rafting.

7. 6. 2019

pátek

Č. Krumlov – Zlatá trojice)

Č. Krumlov - splutí jezů, splouvání ke Zlaté trojici,

ukončení kurzu návrat domů


Celkem vodáckých 50 km a pěších 10 km
Z důvodů povětrnostních a nepředpokládaných událostí je možné trasy zkrátit, případně zkrátit i dobu kurzu!
Nástup na kurz: neděle Vyšší Brod, kemp „Pod hrází“
Ukončení kurzu: pátek Český Krumlov (Zlatá trojice)
Pozdější nástup na kurz, či dřívější odjezd z kurzu je možný jen s písemným souhlasem zákonných zástupců.
Kulturní a přírodní zajímavosti:
NP Šumava, Čertova stěna, kamenné moře, vodní dílo Lipno, klášter Vyšší Brod, muzeum poštovnictví Vyšší Brod, hrad Rožmberk, město Český Krumlov.
Personální obsazení:
vedoucí kurzu: Mgr. Jiří Willner
instruktoři: Mgr. Iva Řezníčková, Mgr. Marek Bušek, Mgr. Jiří Willner, Mgr. Alena Rupertová, Ing. Jaroslav Týnek
+ externí instruktoři (3× smlouva S AČR),
zdravotník: Mgr. Iva Řezníčková
stravování: Pošta Rožmberk
vypracoval: Mgr. Jiří Willner
schválil: Mgr. Marek Bušek, ředitel školy

Přílohy:

a) seznam výstroje a výzbroje

c) bezpečnost

d) kompeltní dokumentace