Copyright 2023 - Custom text here

Přijímací řízení - termín jaro 2023


(pro školní rok 2023 /2024)


Dle aktuálního znění §60 odst. 2b a dalších ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění (školský zákon) a současně v rámci znění zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímaní k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2022 / 2023, ve znění pozdějších předpisů, se některá pravidla pro přijímaní ke vzdělávání ve střední škole upravují dle ustanovení tohoto zákona. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů (cca 30 osob pro osmileté studium + cca 30 osob pro čtyřleté studium) bude v rámci přijímacího řízení (v termínu jaro 2023) realizován do jednotlivých oborů vzdělávání takto:

A) PŘIJÍMÁNÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU NIŽŠÍHO STUPNĚ 8L STUDIA GYMNÁZIA

OBOR: 79-41-K/81 GYMNÁZIUM

B) PŘIJÍMÁNÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU STUDIA NA STŘEDNÍ ŠKOLE

OBOR 79-41-K/41 GYMNÁZIUM

C) KÓDY STUDIJNÍCH OBORŮ
Osmileté studium: Kód a název oboru: 79-41-K/81 Gymnázium

Čtyřleté studium: Kód a název oboru: 79-41-K/41 Gymnázium

D) TERMÍN PRO ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠEK
Přihlášky ke vzdělávání JE NUTNÉ PODAT do 1. března 2023

Na adresu: Gymnázium, Lovosice, Sady pionýrů 600 / 6, 410 02 Lovosice (ve všední dny nejlépe 8-15 hodin, po dohodě i jindy)

E) KRITÉRIA PRO PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
Osmileté studium – "KE STAŽENÍ ZDE" (pdf)

Čtyřleté studium – "KE STAŽENÍ ZDE" (pdf)

F) EDITOVATELNÉ PŘIHLÁŠKY (KE STAŽENÍ A VYPLNĚNÍ)

Přihlášku ke studiu pro školní rok 2023 / 2024 by měla vydat sice vaše základní škola, nicméně lze je stáhnout a vyplnit (POZOR! Tisknout je poté nutno oboustranně, na jediný list papíru obě strany přihlášky) "ZDE ke stažení".

OSMILETÉ STUDIUM - kód a název oboru: 79-41-K/81 Gymnázium

ČTYŘLETÉ STUDIUM - Kód a název oboru: 79-41-K/41 Gymnázium 

G) POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘIHLÁŠKY KE STUDIU
Na první místo je vhodnější uvést školu, na které chce uchazeč konat přijímací zkoušky v 1. termínu (škola, která je pro vás prioritnější, uchazeč by raději studoval zde).

Na druhé místo se pak uvede škola, na kterou uchazeč vykoná přijímací zkoušky v 2. termínu (náhradní druhá volba školy)

H) Naše škola nevyžaduje potvrzení o zdravotní způsobilosti (při vyplnění přihlášky uveďte: "NEVYŽADUJE SE"

Výsledky ve vzdělávání (klasifikaci) z předmětů potvrzuje základní škola. Přihlášku prosím vytiskněte dvakrát zcela totožně (je nutné zachovat uvedení prioritního pořadí obou škol).

H) TERMÍNY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

1. řádný termín 4L – 13.dubna 2023, 2. řádný termín 4L – 14. dubna 2023

1. řádný termín 8L – 17. dubna 2023, 2. řádný termín 8L – 18. dubna 2023

Náhradní termíny pro oba studijní obory: 10. a 11. května 2023

Uchazeč, který se z vážných důvodů k řádnému termínu přijímacích zkoušek nedostavil a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, koná zkoušku v náhradním termínu.

UŽITEČNÉ A PRAKTICKÉ INFORMACE
https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska
https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore