Copyright 2022 - Custom text here

Přijímací řízení (termín jaro 2022) pro školní rok 2002 / 2023

A) Všeobecné informace CERMAT:
"ZDE" a 
"ZDE"

B) Aktuální pokyny GYMLOVO:
1. Stanovení předpokládaného počtu přijatých uchazečů ke studiu (osmileté / čtyřleté)

Dle znění § 60 odst. 2b a dalších ustanovení zákona č. 561 / 2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění (školský zákon) a v souladu s vyhlášením zákona č. 135 / 2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímaní k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2020/2021, ve znění pozdějších předpisů, se některá pravidla pro přijímaní ke vzdělávání ve střední škole upravují dle ustanovení tohoto zákona stanovuje Gymnázium, Lovosice, Sady pionýrů 600, příspěvková organizace, předpokládaný počet přijatých uchazečů pro přijímací řízení v roce 2022 do jednotlivých oborů vzdělávání takto:

2. PŘIJÍMÁNÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ NA SŠ

OBOR VZDĚLÁVÁNÍ 79-41-K/41 GYMNÁZIUM

Čtyřleté studium, kód a název oboru: 79-41-K/41 Gymnázium - 30 žáků

3. PŘIJÍMÁNÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU NIŽŠÍHO STUPNĚ OSMILETÉHO GYMNÁZIA
OBOR VZDĚLÁVÁNÍ 79-41-K/81 GYMNÁZIUM

Osmileté studium, kód a název oboru: 79-41-K/81 Gymnázium - 30 žáků

4. TERMÍN PRO ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠEK:

Správně vyplněné, potvrzené a podepsané přihlášky je nutné podat nejpozději do úterý 1. března 2022

Adresa: Gymnázium, Lovosice, Sady pionýrů 600, 410 02 Lovosice (kancelář, 1. patro, paní Došková, ve všední dny nejlépe cca 8 - 15 hodin, po dohodě i jindy)

5. PARAMETRY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2022
4L studium – parametry PZ 2022 "ZDE" (pdf)
8L studium – parametry PZ 2022 "ZDE" (pdf)

 

6. VZORY PŘIHLÁŠEK (+ informace k vyplnění):

Návod "ZDE"

4L STUDIUM PŘIHLÁŠKA "ZDE" (příloha)

8L STUDIUM PŘIHLÁŠKA "ZDE" (příloha)

7. POKYNY KE SPRÁVNÉMU VYPLNĚNÍ:
A) Na první místo uveďte školu, kde chcete psát přijímací zkoušky v prvním termínu (škola, kterou má uchazeč prioritní)

B) Na druhé místo uveďte školu, kde chcete psát přijímací zkoušky ve druhém termínu (náhradní volba školy)

C) Škola NEVYŽADUJE potvrzení o zdravotní způsobilosti (LÉKAŘSKÁ PROHLÍDKA NENÍ POTŘEBA)

D) Klasifikaci na přihlášce (vysvědčení) potvrzuje základní škola!

E) Přihlášku ke studiu vytiskněte dvakrát totožnou (vždy pouze na jediný list papíru) a současně zachovejte i pořadí (prioritu) volených škol (1. volba, 2. volba)

 

TERMÍNY PRO PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY (stanovuje centrálně CERMAT)

Terminy prijimacich zkousek 1 1024x261

8) POZOR! Uchazeč o studium, který se z vážných zdravotních důvodů k řádnému termínu zkoušek nedostaví a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluví řediteli školy, kde ji měl konat, koná poté tuto zkoušku v náhradním termínu.

9) DALŠÍ UŽITEČNÉ INFORMACE MŠMT
https://prijimacky.cermat.cz/

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

Přijímací řízení 2022 - přehledy přijatých