Copyright 2023 - Custom text here

Název školy, sídlo:

Gymnázium, Lovosice, Sady pionýrů 600, příspěvková organizace

Sady pionýrů 600/6, 410 02 Lovosice, Ústecký kraj, Česká republika

Identifikační číslo školy (IČ): 46 773 720

Identifikátor právnické osoby (REDIZO): 600 010 911, IZO: 000 081 884

Zřizovatel:

Ústecký kraj, Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem

(zřizovací listina z 28.listopadu 2001, usnesení č.87/22/2001 Rady Ústeckého kraje, ve znění pozdějších dodatků 1-4)

 

Ředitel školy:

Mgr. Marek Bušek

Zástupkyně ředitele:

Mgr. Pavla Linková

 

Kontakt:

telefon: + 420 778 460 037

web: www.gymlovo.cz

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

datová schránka: rcqs59e

Bankovní spojení (číslo účtu): 161 425 456 / 0300 ČSOB

Pracovník pro informace: Mgr. Pavla Linková (zástupkyně), Daniela Došková (hospodářka školy)

 

Zařazení do sítě:

Do sítě škol bylo gymnázium zařazeno rozhodnutím MŠMT ze dne 24.6.1996, čj. 12 501/96-60-04.

Poslední aktualizace v síti škol byla provedena dne 15. června 2001.

Součásti školy, kapacita:

Gymnázium, kapacita činí dle zřizovací listiny školy 360 žáků.

Realizují se dva obory gymnaziálního studia, které se liší délkou:

a) 79-41-K/41 - čtyřleté gymnázium

b) 79 41 K/81 - osmileté gymnázium

 

Prostředí školy

Pro výuku škola využívá budovu pronajatou od města Lovosice, prostorově je dostačující. K dispozici je v současné době celkem 10 kmenových tříd, 6 odborných učeben (fyzika, chemie, hudební a výtvarná výchova, dvě učebny ICT), dále laboratoře (chemicko-biologická a jazyková), dále menší učebna pro dělení tříd a školní tělocvična, včetně malého sálu a herny pro stolní tenis s posilovnou. Pro potřeby výuky tělesné výchovy jsou současně pronajímána městská tělovýchovná zařízení (zpravidla sportovní haly, stadion atd.). Žáci mají dále k dispozici knihovnu se studovnou a zaměstnanci také nezbytné pracovní zázemí (kabinety, sborovna, kanceláře aj.). Dle aktuálních finančních možností je budova průběžně vybavována moderními pomůckami a technikou či jejich výměnou (počítače, projektory, internet, multimediální tablety, interaktivní tabule).