Copyright 2020 - Gymnázium Lovosice - škola pro váš budoucí rozvoj

logoskola3Spolu s říjnovým zahájením nového akademického školního roku na vysokých školách a univerzitách jsme také my finálně zkompletovali přehled pomaturitního uplatnění našich studentů, kteří odmaturovali v roce 2019.Necelých padesát absolventů lovosického gymnázia bylo přijato na různé školy i obory, snad budou na sobě tito dnes již bývalí středoškoláci i nadále pilně pracovat a v budoucím profesním životě se poté neztratí.

Všem přejeme mnoho štěstí, ať se jim vede v jejich úsilí co možná nejlépe.

Uplatnění absolventů

2018 – 2019

UK Praha

1. lékařská fakulta

Všeobecné lékařství

2

Filozofická

Český jazyk a literatura

1

Pedagogická

Matematika – Tělesná výchova

1

Právnická

Právo

1

Přírodovědecká

Geografie a kartografie

1

Molekulární biologie

1

UK Hradec Králové

Lékařská fakulta

Všeobecné lékařství

1

UK ÚJOP

Nultý ročník - lékařství

1

ČVUT Praha

Architektura

1

Dopravní

Letecká doprava

1

Elektrotechnická

Elektrotechnické systémy

1

ČVUT Kladno

Biomedicínské inženýrství

Biomedicínský technik

1

ČZU Praha

Provozně ekonomická fakulta

Veřejná správa

2

Fakulta agrobiologie

Speciální chovy

1

MU Brno

Právnická fakulta

Právo

1

Politologie a divadelní studia

1

AMU

DAMU

Dramatická výchova

1

UJEP Úsrí nad Labem

Přírodovědná fakulta

Analytická informatika

1

Filozofická

Interkulturní germanistika

1

Pedagogická

Tělovýchova a sport

3

ČJ pro média

1

Anglický jazyk a literatura

1

Tělesná a občanská výchova

1

První stupeň ZŠ

1

Historie

1

Speciální pedagogika

1

Newton College

Marketing

1

Management a psychologie

1

TRIVIS

Kriminalistika a kriminologie

1

Veterinární  univerzita  Brno

Veterinární lékařství

Veterinární hygiena a ekologie

1

Technická univerzita Liberec

Mechatronika

Nanotechnologie

1

VŠCHT Praha

Nano a mikrotechnologie

1

Zaměstnání

-

6

Celkem

42

Search

f t g m

                      ŠKOLNÍ ČASOPIS

                      FACEBOOK