Copyright 2019 - Gymnázium Lovosice - škola pro váš budoucí rozvoj

logoskola3Spolu s říjnovým zahájením nového akademického školního roku na vysokých školách a univerzitách jsme také my finálně zkompletovali přehled pomaturitního uplatnění našich studentů, kteří odmaturovali v roce 2018. Na šest desítek absolventů lovosického gymnázia bylo přijato na různé školy i obory, snad budou na sobě tito dnes již bývalí středoškoláci i nadále pilně pracovat a v budoucím profesním životě se poté neztratí.

Všem přejeme mnoho štěstí, ať se jim vede v jejich úsilí co možná nejlépe.

Gymnázium Lovosice – pomaturitní uplatnění absolventů (4. A + Oktáva) 2017 - 2018

Vysoká škola

Fakulta

Obor

ČVUT Praha

Strojní

Základ strojírenství

5

Stavební

Konstrukce staveb

2

FIT

Informační technologie

1

ČZU Praha

Agrobiologie

Výživa a výroba potravin

1

Agrobiologie

Zoo-rehabilitace

1

Technická

Informační a řídící technika

1

Provozně-ekonomická

Provoz a ekonomika

2

MU Brno

Lékařská

Nutriční terapie

1

Filozofická

Psychologie - sociologie

1

Sociální

Bezpečnostní a strategická studia

1

Právnická

Právo

1

MUP

Mediální studia

1

TU Liberec

Zdravotnických studií

Záchranář

1

TU Zvolen

Dřevostavby a dřevěné konstrukce

1

UK Praha

Právnická

Právo

1

Filozofická

Informační studia a knihovnictví

1

3. lékařská

Všeobecná zdravotní sestra

1

Přírodovědecká

Sociální geografie

1

1. lékařská

Ergoterapie

1

Lékařská

Nultý ročník

1

UP Olomouc

Filozofická

Germanistika

1

UJEP Ústí n. L.

Pedagogická

Německý jazyk – Tělesná výchova

1

Pedagogická

1. stupeň ZŠ

2

Pedagogická

Speciální pedagogika

1

Přírodovědecká

Tělesná výchova - Geografie

1

Přírodovědecká

Chemie - Biologie

1

Přírodovědecká

Informační technologie

2

Filozofická

Německý jazyk - Historie

1

Zdravotních studí

Všeobecná zdravotní sestra

1

Sociálně-ekonomická

Ekonomika a management

2

UTB Zlín

Multimediální studia

Animace

1

VŠE Praha

Mezinárodní vztahy

Diplomacie

1

Mezinárodní obchod

1

Finanční

Finance

1

Podnikohospodářská

Podniková ekonomika a management

2

Policejní akademie Praha

Bezpečnost a právní management

1

VŠ hotelová Praha

Marketingová komunikace

1

VUT Brno

Chemicko-technologická

Výroba potravin

1

VŠ Škoda auto

Ekonomická

Podniková ekonomika a management

1

Jazyková škola Ústí n. L.

Anglický jazyk

2

Práce v zahraničí

1

Zaměstnání

1

Neuvedl informace

1

Celkem - počet

 

 

54

Search

f t g m

                      NEWSLETTR

                      FACEBOOK