Copyright 2022 - Custom text here

Období školního vyučování a období školních prázdnin stanovuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti k organizaci školního roku, druhy, délku a termíny školních prázdnin upravuje vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů. Informace k organizaci školního roku 2021 / 2022 vycházejí z výše uvedených právních předpisů.

Vyučování ve školním roce 2021 / 2022 začne ve všech školách ve středu 1. září 2021.
Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na středu 27. října a pátek 29. října 2021.
Vánoční prázdniny začínají ve čtvrtek 23. prosince 2021 a končí v neděli 2. ledna 2022.
Vyučování začne znovu v pondělí 3. ledna 2022.
Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v pondělí 31. ledna 2022.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. února 2022.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto: 14. až 20. března 2022
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 14. dubna 2022.
Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2022.
Hlavní letní prázdniny budou trvat od pátku 1. července 2022 do středy 31. srpna 2022.
Vyučování ve školním roce 2022 / 2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022.

V Lovosicích, dne: 23. srpna 2021                                                                                                                    Marek Bušek, ředitel školy

Informace ve formátu (pdf):