f t g m
Copyright 2021 - Custom text here

Školská rada

Gymnázium Lovosice, Školská rada

Školská rada byla zřízena na Gymnáziu Lovosice 1. srpna 2005, a to usnesením Rady Ústeckého kraje, č. j. 63/13R/2005 ze dne 15. června 2005, v souladu s § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
Školská rada aktuálně pracuje v následujícím složení:
- za rodiče a zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky zvoleni: Renata Mejtová, Pavel Šoral
- za pedagogické pracovníky školy zvoleny: Mgr. Monika Kohlová, Bc. Jozefína Štěpánová
- za zřizovatele jmenováni: Josef Trefný (usnesením Rady Ústeckého kraje) a Marek Kopřiva (usnesením rady Ústeckého kraje)
Školská rada má šest členů - tvoří ji dva členové zvoleni za pedagogické pracovníky, dva zástupci jmenování zřizovatelem a dva zvolení členové za rodiče a zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky.

Ke stažení

Školská rada zápis ze schůze dne 30. srpna 2020 

 

Archiv

 

Search

                      ŠKOLNÍ ČASOPIS

                      FACEBOOK