Copyright 2023 - Custom text here

Gymnázium Lovosice, Školská rada

Školská rada byla zřízena na Gymnáziu Lovosice 1. srpna 2005, a to usnesením Rady Ústeckého kraje, č. j. 63/13R/2005 ze dne 15. června 2005, v souladu s § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
Školská rada aktuálně pracuje v následujícím složení:
- za rodiče a zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky zvoleni: Renata Mejtová, Pavel Šoral
- za pedagogické pracovníky školy zvoleny: Mgr. Monika Kohlová, Bc. Jozefína Štěpánová
- za zřizovatele jmenováni: Josef Trefný (usnesením Rady Ústeckého kraje)
Školská rada má pět členů, tvoří ji dva členové zvoleni za pedagogické pracovníky, zástupce jmenováný zřizovatelem a dva zvolení členové za rodiče a zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky.

 

Ke stažení

Školská rada zápis ze schůze dne 25. října 2022

 

Archiv