Copyright 2022 - Custom text here

1. Preventivní program školy
2. Prevence a řešení šikany - program GYMLOVO
3. Šikana
4. Užívání návykových látek
5. Bezpečí na internetu
6. Krizový plán školy

Vážení rodiče, milí žáci,
zaregistrovali jsme naši školu do internetové aplikace „Nenech to být“. Tento internetový nástroj bojující proti šikaně a vylučování z kolektivu umožňuje žákům a rodičům anonymně oznámit problematické jevy a šikanu, Vaším oznámení se neprodleně začnou zabývat zodpovědné osoby - metodička prevence a výchovná poradkyně.
Bližší informace najdete zde: www.nntb.cz