Copyright 2023 - Custom text here

logoteloPrávě dnes (19.10.) se naši studenti z Primy a Sekundy zúčastnili bezplatného ortopedického screeningového vyšetření, které bylo zaměřeno na pohybový aparát, s odhalením případných poruch držení těla, skoliózy páteře či tzv. „plochonoží" u školních dětí. U zjištěných výraznějších odchylek bylo vzápětí doporučeno i další odborné vyšetření. Tento odborný lékařský monitoring, který v naší škole realizoval erudovaný specialista MUDr. Roubíček (certifikovaný diplomovaný odborník na níže specifikovanou léčebnou metodu), přinesl nejen zajímavá zjištění a data, ale zejména tolik potřebnou zpětnou vazbu samotným dětem a jejich rodičům. Uvedený lékař se dlouhodobě zaobírá tzv. Spirální stabilizací (laické veřejnosti známá jako Smíškova metoda) a ta je zaměřena zejména na nápravu a cvičení vadného držení těla u dětí a mládeže. Často ji však využívají například i sportovci při jednostranném zatěžování a přetěžování organismu jako prevenci. Součástí uvedené aktivity je vedle samotného monitoringu i následná odborná přednáška v počátku listopadu (pro třídy Pm+Sk+Tc), kterou doplní i praktické ukázky a vysvětlení správného provádění konkrétních preventivních cvičení a tréninkových sad. Jedná se o cvičení (nejčastěji pod zkratkou SM-systém), kdy je pomocníkem při cvičení zejména elastické lano a odborný dohled s výkladem terapeuta či samotného lékaře. Cvičení se uskutečňuje ve stoje (případně v sedu). Aktivitu považujeme za velmi přínosnou a smysluplnou preventivní výchovnou záležitost, která by měla být částečně nápomocna v nápravě alespoň některých neduhů dnešní nejmladší generace.