Copyright 2023 - Custom text here

logoujeprirfakStylově a symbolicky (nicméně zcela neplánovaně) přímo v prostorách školní laboratoře (při výuce přírodopisných praktických cvičení nejmladší víceleté Primy) byla včera odpoledne oficiálně podepsána smlouva o spolupráci (a o propůjčení titulu "Fakultní škola") mezi naším gymnáziem

a Přírodovědnou fakultou Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Zástupci akademického pracoviště (v čele fakulty stojí děkan pan profesor Michal Varady) si u nás se zájmem prohlédli prostory školy a finálně diskutovali všechny oblasti a možnosti budoucí spolupráce. Jsme za to samozřejmě rádi a pěvně věříme, že vzájemná praktická součinnost bude již v nejbližších měsících a poté i v dalších letech co možná nejširší.

UJEP1

UJEP2

UJEP3

UJEP4

UJEP6