Copyright 2023 - Custom text here

logotsokolV příjemně nenucené a přirozené atmosféře se odehrála neformální beseda v rámci semináře společenských věd, kdy naši středoškoláci velmi aktivně a fundovaně osobně diskutovali v budově školy s jedním z elitních českých právníků JUDr. Tomášem Sokolem. Špičkový a velmi uznávaný odborník v advokacii

(zejména v oblasti práva trestního, občanského a obchodního) neměl v otevřené a živé debatě s mladými gymnazisty vůbec žádný problém pohovořit o veškerých úskalích svého oboru, o profesních i životních zkušenostech i některých složitých morálních dilematech. Směřujeme uznání panu doktorovi, jednalo se o velmi inspirativní, zajímavé a v mnoha aspektech i značně poučné setkání! A díky patří i učitelce Andree Jíšové za zprostředkování této akce. Již v únoru přivítáme dalšího zajímavého hosta, známého mentálního kouče Mariana Jelínka.

sokol foto1

sokol foto2