Copyright 2023 - Custom text here

logoskoleni4Celý pracovní tým našich kantorů a kantorek zahájil letošní školní rok již v uplynulém týdnu výjezdní akcí do Jeviněvsi pod Řípem , přičemž tamní program nabídl zúčastněným řadu velmi přínosných bloků. Vedle prvotní provozní porady, jednání předmětových komisí a představení nových členů i členek pedagogického

sboru nechyběl mimo jiné velmi užitečný workshop mediace a krizové komunikace s rodiči ani ryze praktický nácvik poskytování první pomoci a zdravotnických zásad v případě zranění a úrazů ve škole. Děkujeme všem lektorům i zúčastněným za spolupráci, akce rozhodně splnila svůj účel.

jeni4

jeni1

jeni3

jeni2