Copyright 2023 - Custom text here

logoustecky kraj ikap 50Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji (ÚK IKAP B2). Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Projekt je zaměřen na realizaci opatření v návaznosti na Krajský akční plán 2 a na schválenou Školskou inkluzivní koncepci Ústeckého kraje s cílem

zvýšit kvalitu vzdělávání v kraji s důrazem na školy vzdělávající vyšší podíl žáků se SVP vč. žáků nadaných.

Dokument projektu (pdf)

eu650

Publicita plakát650