Copyright 2022 - Custom text here

logopharmacy1Jak jsme již dříve informovali, lovosické gymnázium nese oficiální status "fakultní škola" královéhradecké Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy Praha (pandemie faktické zahájení spolupráce bohužel odsunula). Nicméně právě nyní v rámci osobního jednání ředitele naší školy s děkanem tamní farmacie docentem

Jaroslavem Rohem konečně v čilé debatě došlo již na veškeré konkrétní a praktické možnosti i parametry vzájemné podpory a kooperace. Naši současní (stejně jako budoucí) nadaní studenti tak jistě budou mít tuto velmi prestižní vysokou škole jako jednu z alternativ svého dalšího budoucího akademického vzdělávání.

Fakultni skola FaF HK 042022