f t g m
Copyright 2021 - Custom text here

Práva "právě právně" s naším absolventem Alešem

logokubicekalesV uplynulých dnech si prošli velmi zajímavou zkušeností studenti víceleté Kvarty, kam do hodiny občanské výchovy přizvala vyučující Radmila Vorasická velmi zajímavého hosta - studenta pátého ročníku Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (a zároveň absolventa našeho gymnázia) Aleše Kubíčka. Studenty zajímaly zejména aktuální informace o možnostech studia na „Právech“,  prostřednictvím

prezentace a Alešova vyprávění navštívili krásné prostory Právnické fakulty UK, dozvěděli se zajímavosti o studiu, škole, možnostech zahraničních stáží, ale třeba i o stravování v menze či kulturních a společenských akcích, které vysoká škola pořádá. Užitečné byly informace o právnických povoláních, možnosti uplatnění po škole a systému přijímacího řízení. Mohlo by se zdát, že volba dalšího studia je pro většinu těchto studentů ještě daleko, ale v době distanční výuky to dalo mnohým žákům, kteří o této budoucnosti přemýšlejí, motivaci a pozitivní příklad. Aleš zároveň přislíbil i konkrétní spolupráci. Kvartány nejvíce zajímalo trestní právo, příště si proto vyzkouší i simulovaný trestní proces. Těšíme se na další naučně-vzdělávací setkání a děkujeme za návštěvu.

Kubicek Ales 022021

 

Search

                      ŠKOLNÍ ČASOPIS

                      FACEBOOK