Copyright 2020 - Gymnázium Lovosice - škola pro váš budoucí rozvoj

Elektro také třídíme, chovejte se stejně

logorecyklohrani2Celkové výsledky by mohly být za loňský kalendářní rok jistě ještě lepší, nicméně i ta globálně ušetřená takřka půltuna skleníkových plynů a více než 500 litrů nafty nás samozřejmě těší. Stejně mnohé jiné školy dlouhodobě spolupracujeme s neziskovou organizací Asekol - zaobírá se zodpovědným tříděním, odevzdáváním a likvidací vysloužilého elektra) a nyní jsme se konečně dostali i k finálnímu "environmentálnímu vyúčtování" za uplynulý rok 2019. Jedná se o přesný výpočet přínosu pro životní prostředí, který vznikl díky zpětnému odběru a recyklaci takového množství vysloužilých elektrospotřebičů odevzdaných naší školou školou v rámci tradičního projektu Recyklohraní. Základem tohoto vyúčtování je studie životního cyklu (tzv. LCA – Life Cycle Assessment), která vypovídá o dopadech výroby a recyklace jednotlivých elektrozařízení na životní
prostředí. Rádi bychom také do budoucna motivovali naše žáky, kantory i všechny ostatní k aktivnímu ekologickému třídění, nejen elektroodpadu.

Asekol env vyuct cert 2019a

Search

f t g m

                      ŠKOLNÍ ČASOPIS

                      FACEBOOK