Copyright 2020 - Gymnázium Lovosice - škola pro váš budoucí rozvoj

Založení spolku přátel školy - prosba o podporu

logosps1

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

po založení školního SRPŠ pro letošní školní rok vás nově žádáme o dílčí peněžní příspěvek na činnost Spolku přátel GYMLOVO, a to ve výši 300 korun na žáka za školní rok.
Jen pro úplnost připomínáme, že takto získané finanční prostředky využíváme v plné šíři k další podpoře školních a mimoškolních aktivit studentů školy (kurzy, testování, stáže, výjezdy, reprezentace, soutěže, projekty, odměny za soutěže, turnaje, materiální podpora různých studentských aktivit, startovné na soutěžích, podpora odborné činnosti, podpora mezinárodních spoluprací atd), vždy v souladu se vzdělávacími potřebami našich gymnazistů.
Preferujeme logicky bezhotovostní převod na bankovní účet (číslo účtu: 294918502 / 0300 ČSOB) pod variabilním symbolem žáka (je každému přiřazen, pokyn jste obdrželi do EDUPAGE). Do poznámky pak uveďte i jméno a příjmení Vašeho dítěte.

Mgr. Marek Bušek, ředitel školy

Search

f t g m

                      ŠKOLNÍ ČASOPIS

                      FACEBOOK