Copyright 2020 - Gymnázium Lovosice - škola pro váš budoucí rozvoj

Odborník z praxe na zeměpisném semináři

logogeography3Vedle standardního procesu vzdělávacích předmětů, který je v prezenční formě studia uskutečňován, se stejně jako mnohé jiné školy snažíme, aby zejména v rámci odborných

volitelných seminářů byla teorie ve škole zčásti provázána i s profesní praxí. Dobrým příkladem budiž vedle jiného i nedávná přednáška pana Ing. Petra Šulera (mimochodem našeho absolventa) z obchodního oddělení největšího místního zaměstnavatele (Lovochemie, a. s.), který se nedávno aktivně zapojil do výuky v rámci semináře s názvem "Globální problémy". Studenti si tak se zájmem vyposlechli jeho přednášku z oblasti chemie. Po úvodním seznámení s produkcí evropsky významného producenta hnojiv došlo i na konkrétní informace například z oblasti získávání surovin, výroby, distribuce či cílových zákazníků lovosické továrny. Bylo velmi zajímavé dozvídat se o některých problémech uvedených činností, které mají nejen lokální, ale i globální dosah. Aktuální informace, které zazněly, bezesporu rozšířily rozhled našich studentů a snad jim pomohou v další orientaci v současném, často poněkud nepřehledném světě. Děkujeme nejen přednášejícímu ale i učiteli zeměpisu Radimu Novákovi za zprostředkování uvedené akce.

Search

f t g m

                      ŠKOLNÍ ČASOPIS

                      FACEBOOK