Copyright 2020 - Gymnázium Lovosice - škola pro váš budoucí rozvoj

Povedená přeshraniční spolupráce v Sebnitz

logoseibnitz2Navzdory současné situaci se našemu gymnáziu mimo jiné podařilo v uplynulém týdnu realizovat další z dílčích mezinárodních aktivit, a to v podobě přeshraniční spolupráce, kdy skupina ze obou maturitních tříd (a dvou němčinářek) strávila čtyři pracovní dny se svými německými vrstevníky v saském Sebnitz a okolí. Na zdárné

realizaci se výrazně finančně podílel Česko-německý fond budoucnosti, nemalou měrou přispěla i německá škola (IBFL Sebnitz), za což k nim míří velké uznání i poděkování. Podtext projektu s názvem "Dvě malá města u velké řeky" byl tentokrát ekologický, když na závěr pobytu a spolupráce vznikla v Sebnitzkém lese nová trasa geokešek s česko-německými úkoly, které bude tamní ubytovací zařízení Kiez využívat v budoucnu i pro další školy. Počasí akci přálo, program byl nabitý, komunikačním jazykem byla logicky němčina, projektový výjezd se povedl.

s1

s2

s3

s5

s8

Search

f t g m

                      ŠKOLNÍ ČASOPIS

                      FACEBOOK