Copyright 2020 - Gymnázium Lovosice - škola pro váš budoucí rozvoj

Toxikologie v praxi s podporou nadace

logo unipetrol2020Ještě v počátku letních prázdnin obdrželo naše gymnázium radostnou zprávu v podobě kladného rozhodnutí o podpoře jednoho z mnoha školních nadrámcových projektů. Velmi činná a viditelná Nadace Unipetrol, se kterou spolupracujeme dlouhodobě, nás totiž definitivně zařadila i do svého nového grantového programu pro rok školní

2020 / 2021. A na zdárnou realizaci projektu s názvem "Toxikologický kroužek" tak věnuje celkovou částku devadesát tisíc korun, naší interní koordinátorkou aktivity bude učitelka chemie a biologie Andrea Drašnarová. Ke slavnostnímu předání daru by mělo dojít v závěru září, samotná realizace započne vzápětí. Žáci se tak mohou těšit na nové poznatky, znalosti i zkušenosti. Velmi děkujeme, projevené podpory si samozřejmě vážíme!

logo Unipetrol Nadace 4

Search

f t g m

                      ŠKOLNÍ ČASOPIS

                      FACEBOOK