Copyright 2020 - Gymnázium Lovosice - škola pro váš budoucí rozvoj

Vyhlášení ředitelského volna

V souladu s §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. v pl. znění o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vám dávám na vědomí, že výjimečně tímto V Y H L A Š U J I z organizačních důvodů tzv. "ředitelské volno", a to na den: 

pondělí 7. května 2012

Mgr. Marek Bušek

zastupující ředitel
Gymnázium Lovosice

Search

f t g m

                      ŠKOLNÍ ČASOPIS

                      FACEBOOK