Copyright 2019 - Gymnázium Lovosice - škola pro váš budoucí rozvoj

Malujeme ropuchy

ropuchaKreslíme i ropuchy.. :-) Naši nejmladší studenti z Primy se v rámci hodin přírodopisu a výtvarné výchovy aktivně zapojili do soutěže "Namaluj obojživelníka nebo plaza roku 2012" pořádané Muzeem přírody v Českém ráji. Uvedený projekt je součástí projektu OPAL (Obojživelníci, plazi a lidé) vytvořeného s podporou Státního fondu životního prostředí a Ministerstva životního prostředí. Úkolem je nakreslit ropuchu obecnou nebo slepýše křehkého, uzávěrka je v květnu, vyhlášení v červnu. Vítězné výkresy budou poté vystaveny v Muzeu přírody Český ráj na Prachově. Budeme proto našim Primánům držet palce..

Search

f t g m

                      NEWSLETTR

                      FACEBOOK