Copyright 2020 - Gymnázium Lovosice - škola pro váš budoucí rozvoj

Koncertní křídlo vstalo z popela

logopiano1Víceletá snaha naší sbormistryně a učitelky hudební výchovy Jozefíny Štěpánové, která se navzdory všem útrapám nikdy zcela nevzdala záslužné myšlenky na kompletní odbornou renovaci jednoho z hudebních nástrojů ve škole, přinesla konečně své kýžené a zasloužené ovoce. Původně zcela zničené a zanedbané koncertní křídlo zůstávalo v budově

lovosického gymnázia po dlouho dobu zcela bez povšimnutí již od devadesátých let (po dřívější základní škole a našem stěhování) a nyní bude konečně moci (po enormní a nijak jednoduché snaze získat odpovídající finanční prostředky na žádoucí opravu) opět sloužit svému původnímu účelu. Uvedená kantorka podpoře "oživení" věnovala značné úsilí, čas i energii (velmi pomohly například i benefiční koncerty a lovosická radnice), za což je škola samozřejmě vděčná. A až situace dovolí, srdečně všechny posluchače velmi rádi pozveme k premiérovému kulturnímu setkání s veřejností již za patřičného zvukového doprovodu právě tohoto nástroje.

piano1

piano2

piano3

piano4

piano8

Search

f t g m

                      ŠKOLNÍ ČASOPIS

                      FACEBOOK