Copyright 2020 - Gymnázium Lovosice - škola pro váš budoucí rozvoj

Děkujeme za vzornou reprezentaci školy

logoskolycStejně jako v jiných letech jsme také za uplynulý školní rok 2019 / 2020 ocenili ty studenty (již bez maturitních ročníků), kteří se v tomto období zásadním způsobem nejvíce podíleli na viditelné a kvalitní reprezentaci lovosického gymnázia. Ať již to bylo na úrovni různých okresních, krajských či republikových předmětových znalostních i vědomostních

soutěží a olympiád nebo v oblasti umění, kultury, sportu apod.. Děkujeme, vážíme si toho!

Čestný diplom a pochvalu ředitele tak obdrželi tito žáci:
Blanka Biňovcová, Jiří Jadavan, Václav Pechar, Jiřina Pelikánová, Kristián Valeš (Prima),
Julie Vondrová (Sekunda)
Matouš Bohumil Marjanko, Nela Mejtová, Nela Kožáková, Jiří Olšovec, Marie Šulerová, Hana Drašnarová (Tercie)
Agáta Krobová, Viktora Krobová, Johana Červinská (Kvarta)
Karolína Barvová, Aneta Chládková, Vojtěch Karfík, Václav Toman, Jasmína Tichá, Ria Valterová (Kvinta)
Jan Drašnar, Michal Drašnar, Natálie Klitschová, Světlana Truhlářová (Sexta)
Markéta Mičková, Eliška Racková (Septima)
Anežka Čapková, Pavel Žáček (1. A)
Zuzana Hartová, Kristýna Lahovská, Kamila Tylová, Denisa Pouvová (2. A)
Anežka Pailová, Jakub Vybíral, Michal Žáček (3. A)

Diplom repre skola 062020s

Search

f t g m

                      ŠKOLNÍ ČASOPIS

                      FACEBOOK