Copyright 2020 - Gymnázium Lovosice - škola pro váš budoucí rozvoj

Studenti v Astronomické olympiádě úspěšní

logoastonomy3Potěšilo nás, že organizátoři zvládli letošní ročník tradiční Astronomické olympiády dokončit i ve ztížených podmínkách. A z našich mladých úspěšných řešitelů školního kola náročné domácí úlohy dále zdárně zvládli Jirka Jadavan (Prima) i Hana Drašnarová a Dijana Makaeva (Tercie). Sami svá řešení dle pokynů od organizátorů zasílali na web AO, hlídali si termíny

a jejich práce i aktivita se jim ve finále vyplatila - v rámci celého Ústeckého kraje je totiž Jirka stříbrný, Hanka dokonce vyhrála a Dijana brala finální třetí místo (stejně jako další řešitel Michal Drašnar ze Sexty). Jen je škoda, že celostátní kola letos nebudou, právě vítězná Hanka Drašnarová by totiž zaslouženě postoupila! Navzdory tomu všem našim zástupcům blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Diplom AO Drasnar

Diplom AO Jadavan 2020

 

 

 

 Drasanrova diplom AO1

Search

f t g m

                      ŠKOLNÍ ČASOPIS

                      FACEBOOK