Copyright 2020 - Gymnázium Lovosice - škola pro váš budoucí rozvoj

Online schůzky rodičů se osvědčily

logoteams2Velké poděkování patří všem zapojeným zákonným zástupcům našich studentů (stejně jako celému kolektivu třídních učitelek a učitelů), kteří se v uplynulých dnech aktivně zapojili do historicky premiérových "online" rodičovských schůzek na GYMLOVO. Ty jsme realizovali dálkově v aplikaci Microsoft Teams (v totožném rozhraní jako jedna

z vůbec prvních škol v kraji již od poloviny března zdárně realizujeme i dálkovou výuku s žáky) a brali jsme je jako pilotní zkušební alternativu v rámci zpětné vazby rodičů k různým způsobům uplatňovaných vzdělávacích kanálů. A byli jsme příjemně překvapeni, premiéra se povedla - ohlas byl více než dobrý. Solidní účast i odezva, prakticky zcela bezproblémové připojení, konstruktivní debaty ve třídách, přínosné dotazy, podněty i smysluplné připomínky a nápady. Jsme za to velmi vděčni, tento způsob komunikace s rodiči se (jako novinka vynucená současnými okolnostmi) osvědčil. Díky!

TeamsGL foto

 

Search

f t g m

                      ŠKOLNÍ ČASOPIS

                      FACEBOOK