Copyright 2019 - Gymnázium Lovosice - škola pro váš budoucí rozvoj

Všeho s Mírou jako prevence pro nejmladší

logowhiteline"Všeho s Mírou" - tak zní název preventivního programu, který si pro naše nejmladší ročníky (Prima + Sekunda) připravili (a připravují) lektoři z organizace White light. Program se skládá vždy celkem ze tří tříhodinových bloků (úvodní jsou již minulostí). Jednotlivé části jsou pak zaměřeny na různá témata z oblasti primární prevence (například návykové látky, hazardní hry a sázení

nebo užívání internetu) a formou interaktivních aktivit studenty seznamují s možnými riziky i důsledky. Na uvedenou aktivitu škola čerpá finance v rámci jednoho z dotačních titulů našeho zřizovatele (Ústecký kraj).

MP1

MP3

 

 

Search

f t g m

                      NEWSLETTR

                      FACEBOOK