Copyright 2020 - Gymnázium Lovosice - škola pro váš budoucí rozvoj

Sekunda tužila partu při teambuildingu

logoteambuilding1V posledních zářijových dnech prožila naše Sekundy dva dny teambuildingového programu, jehož cílem bylo zejména posílit vztahy v kolektivu, podpořit spolupráci a vytvořit stabilní třídní klima. Aktivity, které si pro ně připravili lektoři z agentury Jules a Jim, byly velmi rozmanité. Kromě sportovně-týmových činností se studenti zapojili do náročných logických úkolů vyžadujících i kolektivní

přemýšlení či například zvážení taktiky. A večer před přespáním v tělocvičně si dokonce i připravili společnou večeři složenou ze svých oblíbených pokrmů účastníků. O pozitivním hodnocení akce svědčí následující reakce: „Mluvila jsem s lidmi, se kterými se normálně nebavím a zjistila jsem, že jsou fajn. Nejvíce se mi líbilo, jak jsme museli v některých aktivitách spolupracovat. „Vím více o svých spolužácích.“ Na akci jsme čerpali dotační finanční titul od zřizovatele, který se povedlo zařídit třídnímu učiteli a zároveň školnímu metodikovi prevence Lukáši Jedlinskému. Děkujeme všem za účast i přístup.

team1

team3

Search

f t g m

                      ŠKOLNÍ ČASOPIS

                      FACEBOOK