Copyright 2019 - Gymnázium Lovosice - škola pro váš budoucí rozvoj

Dotace podpoří prevenci i spolupráci

lgodotace1Zřizovatel našeho gymnázia, kterým je Ústecký kraj (www.kr-ustecky.cz), v uplynulých dnech schválil dvě námi předložené žádosti o podporu projektů zaměřených na primární prevenci. V rámci příslušných dotačních titulů tak škola nyní obdrží celkem takřka padesát tisíc korun! Od příštího školního roku se žáci tříd z nižšího studia (Prima až Kvarta) například mohou těšit na

program s názvem "Na Gymlovo všeho jenom s Mírou", který pro nás v bude ve více blocích připravovat a realizovat nezisková organizace White light. A pro nově nastupující studenty osmiletého i čtyřletého studia dále připravujeme již na závěr letošního srpna dvoudenní akci "Opárenským údolím za seznámením", která našim nováčkům každoročně v prostředí atraktivní přírodní lokality blízkého Středohoří usnadňuje následný vstup do nového prostředí (a letos bude mít o to atraktivnější program). Město Lovosice pak podpoří přeshraniční spolupráci s německou školou i podzimní noční výstup na Lovoš (15 a 3 tisíce korun). Za veškerou podporu velmi děkujeme, využita bude bezesporu smysluplně.

Search

f t g m

                      NEWSLETTR

                      FACEBOOK