Copyright 2019 - Gymnázium Lovosice - škola pro váš budoucí rozvoj

Na zkušené v provozu tepelné elektrárny

logoeletrarna2V rámci praktického doplnění běžné školní výuky fyziky navštívili v závěru května studenti Septimy a 3. A tepelnou elektrárnu v Počeradech u Loun. Hned po vstupu za bránu podniku byli všichni účastníci exkurze vybaveni ochrannými přilbami a poučeni o zásadách bezpečnosti. V úvodu žáci shlédli krátký videofilm o jednotlivých provozech a technologii výrobního procesu,

na jehož konci je neviditelná elektrická energie. Po rozdělení do skupin pak měli možnost nahlédnout i do různých částí jednotlivých pracovišť samotné elektrárny. V programu tak nechyběla například kotelna, spalovací pece, hala s turboalternátorem, chladící věž či velín. Návštěva jednoho z výrobců drahocenné energie byla každopádně velmi zajímavou zkušeností.

Pocer2052019

Pocer1052019

Search

f t g m

                      NEWSLETTR

                      FACEBOOK