Copyright 2019 - Gymnázium Lovosice - škola pro váš budoucí rozvoj

"ÚDiF" udivil i nadchl, aneb fyzika jinak

logozarovkaDoplňkové vzdělávací programy přírodovědných předmětů nemusí být úplně nutně vždy spjaty s různými efekty, výbuchy, parou, dýmem či laserem. Důkazem budiž dnešní vystoupení členů uskupení s prozaickým názvem ÚDiF (neboli Úžasné Divadlo Fyziky - www.udif.cz), která v průběhu celého dopoledne bavila naše mladé studenty fyzikou v praxi a trochu jinak. Všechna

čísla hodinového vystoupení měla vždy jedno ústřední téma, příběh i myšlenku, kterou vystupující chtěli třídě předat, což se i dařilo! A my jako diváci jsme tak mohli pochopit podstatu a příčiny některých více či méně překvapivých prezentovaných fyzikálních jevů. Každopádně to bylo zajímavé i poučené, za návštěvu děkujeme.

udif1

udif2

 

udif4

udif3

udif5

Search

f t g m

                      NEWSLETTR

                      FACEBOOK