Copyright 2020 - Gymnázium Lovosice - škola pro váš budoucí rozvoj

Čistíme Středohoří pomáhá přírodě

logodyaearthStejně jako v předchozích letech také v tomto školním roce se v rámci naší tradiční jarní projektové aktivity Čistíme Středohoří vydaly všechny třídy nižšího studia do okolí Lovoše a Opárenského údolí, aby se v rámci Dne Země aktivně podílely na úklidu a vyčištění určité části přilehlé lokality Českého středohoří od věcí, které do přírody nepatří. I když akce „Ukliďme Česko“ již oficiálně skončila, našli

naši studenti (bohužel) další spoustu odpadků, a ulehčili tak zčásti zdejší přírodní lokalitě. Počasí bylo velmi přívětivé, žáci tak mohli plnit i další úkoly, které byly v plánu samotného projektu (Prima poznávala živočichy, Sekunda se učila poznávat rostliny a jejich praktické využití, Tercie se věnovala prvkům první pomoci i ošetření v terénu a Kvarta poznávala geologické složení Porta Bohemica).

 

cistenistra2019a

cistenistra2019b

cistenistra2019c

Search

f t g m

                      ŠKOLNÍ ČASOPIS

                      FACEBOOK