Copyright 2020 - Gymnázium Lovosice - škola pro váš budoucí rozvoj

Maturanti učili v Primě dramatickou výchovu

logotheatre2Velmi zdatně si vedli dva studenti našeho nejvyššího ročníku z Oktávy (Tomáš Hart a Anna Vopletalová), kteří v rámci češtiny u nejmladších spolužáků v Primě vyučovali praktickým způsobem prvky z dramatické výchovy (Tomáš je přitom již přijatým studentem na JAMU právě v oboru dramatická výchova). Celá hodina se nesla v duchu improvizace, žáci pracovali

ve dvou skupinách (i jednotlivě a ve dvojicích). A jestliže na počátku projevili zájem navštěvovat dramatický kroužek tři Primáni, na konci hodiny jich nadšeně zvedalo ruku hned deset :-) Aktivita se povedla, práce byla velmi tvůrčí a bezprostřední, rádi bychom to někdy zopakovali. Děkujeme.

dramvyhc2019a

dramvyhc2019b

dramvyhc2019c

Search

f t g m

                      ŠKOLNÍ ČASOPIS

                      FACEBOOK