Copyright 2019 - Gymnázium Lovosice - škola pro váš budoucí rozvoj

Přeshraniční aktivita školy v Bavorsku

logogerman1Dvacetičlenná skupina našich zástupců strávila nedávný pracovní týden v sousedním Bavorsku (Wissenstadt), kde v rámci přeshraniční spolupráce naplňovala projektové cíle s partnerskou školou z Německa. A dorozumívacím jazykem byla právě němčina. Se svými zahraničními kolegy se společně podíleli na různých naučných zábavně-poznávacích aktivitách s ekologickým,

geografickým i jazykovým podtextem. A součástí programu byly vedle jiného i četné zajímavé outdoorové aktivity v tamních atraktivních přírodních lokalitách.

bavor15 2019c

Search

f t g m

                      NEWSLETTR

                      FACEBOOK