Copyright 2019 - Gymnázium Lovosice - škola pro váš budoucí rozvoj

Návštěva mluvčích angličtiny zpestřením

logoanglictina2Vítaným zpestřením a zatraktivněním výuky nejrozšířenějšího světového jazyka angličtiny je vždy aktivní přítomnost rodilého mluvčího právě v předmětových hodinách. Opětovným potvrzením byla i nedávná návštěva hostů ze Severní i Jižní Ameriky u nás ve škole. Tři osoby se tak v průběhu dne postupně objevili v některých třídách nižšího i vyššího studia (Septima, 3.A, Tercie,

Sexta, 2. A, Oktáva a 4. A). A náplní bylo nejen nezbytné úvodní představování a seznamování, na řadu poté přišly i různé hry na výslovnost a slovní zásobu, v závěru pak i běžná konverzace v menších skupinkách. Děkujeme za návštěvu.

AJ2019mluvci3

AJ2019mluvci2

AJ2019mluvci1

 

Search

f t g m

                      NEWSLETTR

                      FACEBOOK