Copyright 2019 - Gymnázium Lovosice - škola pro váš budoucí rozvoj

Ředitelé gymplů řešili maturity i finance

logo asocredTaké za účasti zástupce vedení naší školy jednalo v závěru března více než dvě stě ředitelů gymnázií ze všech krajů České republiky (celostátní konferenci AŘG hostil brněnský kongresový hotel International)  vedle jiného zejména o budoucnosti postavení tohoto typu škol v rámci vzdělávací soustavy ČR, o způsobu financování regionálního školství či o návrzích na dílčí úpravy

maturitních i přijímacích zkoušek. Jako host v rámci diskuse jednoho z pracovních bloků vystoupil také ministr školství Robert Plaga.

ARG Brno konference

Search

f t g m

                      NEWSLETTR

                      FACEBOOK